Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Fluer

Det er flere typer fluer som vil oppleves som skadedyr i din bolig. Noen kan være enkle å bli kvitt, mens andre typer flyer må det ofte litt mer omfattende arbeid til for å bli kvitt.

Fluer

Fruktfluer på kjøkkenet er vanlig. De kan bli mange på kort tid, og de formerer seg gjerne på gjærende frukt, ødelagte deler av frukt, tomflasker, søppel og biofilm i sluk. Det er vanligvis ikke noe behov for en kjemisk bekjempelse, men viktig med godt renhold samt opprydding av avfall og tomgods.

Husflua kan være en plagsom gjest på grunn av sitt store antall. Den kan også frakte med seg bakterier fra et sted til et annet og kan dermed være en smittebærer. Husfluelarver er skadedyr som kan utvikle seg i råtnende plantemateriale og kjøkkenavfall. I private husholdninger trenger man som oftest ikke å bekjempe husflua kjemisk, men enkle rengjørings- og oppryddingstiltak kan være nok til å bli kvitt de. Som en ekstrahjelp for å bekjempe disse skadedyrene kan man bruke limfeller eller lysfeller.

Spyfluene er oftest store og mørke med metallisk skinnende farger. I private husholdninger skal spyflua normalt ikke være et skadedyr. Godt renhold og fornuftig oppbevaring av ferskt mat skal være nok for å forebygge eller å bli kvitt fluene. Voksne fluer kan tiltrekkes av døde dyr, ekskrementer, matavfall og annet råtnende animalsk materiale. Oppblomstring av spyfluer kan derfor være et resultat av at du har et kadaver av mus, rotte eller fugl i din bolig. Når fluene går på kadaver kan de også bli smittespredere fordi de forflytter seg mellom råtten og fersk mat.

Loftsfluer lever fritt ute i norsk natur og vil ikke være en plage eller smittebærer slik som andre fluearter. Å bekjempe loftsfluer ute på sommeren er en praktisk talt umulig oppgave, så derfor er det andre tiltak man må vektlegge for å bli kvitt de. De er i ikke skadedyr. De gjør ingen materiell skade på bygninger, men fordi de liker å overvintre i hus, og gjerne i store antall, kan det bli et sjenerende problem. Vi kan være din rådgiver på hva du burde gjøre for å bli kvitt de hvis de blir sjenerende.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.