Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

PELIAS’ Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Hensikten med erklæringen er å fremme åpenhet om hvordan PELIAS arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

PELIAS, våre ansatte og innleid personell forplikter seg til å respektere og følge alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

PELIAS forplikter seg til å utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Les om våre aktsomhetsvurderinger.

PELIAS anerkjenner at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede er sentrale for å kunne etterleve respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vi forventer at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi vil redegjøre nærmere for hvordan vi arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår årlige redegjørelse. Publiseres første gang innen 30. juni 2023 på våre nettsider.

PELIAS vil besvare alle henvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetslovens §6.

Send en e-post til innsyn@pelias.no, fortell oss hvem du ber om innsyn på vegne av og hva du ønsker innsyn i. Du vil motta svar fra oss senest 3 uker etter at informasjonskravet er mottatt.

 

 

Ønsker du hjelp?