Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Internkontroll gir trygghet og kvalitet

Du som frembyr mat skal vite at maten er trygg, og at du oppfyller næringsmiddelregelverket. Regelverket stiller krav til virksomhetene på mange ulike områder, bl.a. hvordan en næringsmiddelvirksomhet skal være innredet og utstyrt, samt hvordan driften skal foregå. Hver enkelt virksomhet har til enhver tid plikt til å følge de lover og forskrifter som gjelder. For å sikre dette må du etablere et internkontrollsystem (IK-mat system). Kravet til et slikt system innskjerper ansvaret virksomheten selv har til å forvisse seg om at gjeldende bestemmelser blir fulgt.

Et slikt system skal inneholde opplysninger om alt du gjør for å sikre mattryggheten, samt skjema for å kunne dokumentere etterlevelse. Du skal vurdere risikoen for dine prosesser, og iverksettes tiltak for å minimalisere risikoen for at noe går galt (HACCP). Et godt internkontrollsystem vil hjelpe deg å oppdage feil på et tidlig tidspunkt, og hele tiden jobbe forebyggende.
En matforgiftning er kjedelig for den som blir rammet, og for deg som bedrift kan det bli en svært kostbar affære. Ditt navn og varemerke kan bli svekket i lang tid etter en oppstått matforgiftning.
Det er viktig å ha kompetanse om hvordan mat skal håndteres, og involvere alle ansatte på kjøkkenet. Det handler om å jobbe sammen mot et felles mål: at maten skal være trygg og at gjestene får en hyggelig opplevelse som gjør at de kommer tilbake.
De som jobber på et kjøkken eller jobber med distribuering av mat har ofte en hektisk og uforutsigbar hverdag. La oss hjelpe deg med internkontrollen, slik at du selv kan bruke tiden din der hvor du trenger den!

 

Vårt mål er å levere det mest optimale produkt relatert til produksjonen og krav hos den enkelte kunde. Vi ønsker å være en samarbeidspartner og en bidragsyter i forhold til bedriftens totale system for kvalitet og matsikkerhet. Våre kunder vil alltid ha kontakt med topp kvalifisert personell som har fokus på sitt fagfelt.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?