Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Trygg mat

Rammebetingelsene for alle som driver med mat blir strengere og strengere. Dette gjelder for de virksomheter som driver med produksjon, servering og salg. Hovedårsaken til et strengt matregelverk er at forbrukerne ikke skal bli syke av maten de spiser. Matloven har de overordnende bestemmelsene for hele produksjonskjeden frem til forbruker.

Klikk her for avdelingens kundereferanser.

Ønsker du mer info om tjenesten?

Myndighetene har utarbeidet en rekke forskrifter for dem som serverer og produserer mat, slik at disse kan drive på en forsvarlig måte, og sikre salg av trygg mat.

Dere som produserer og serverer mat skal drive på en forsvarlig måte, sikre salg av trygg mat, og sikre at dere oppfyller næringsmiddelregelverket. Forskriftene stiller krav til virksomhetene på mange ulike områder, bl.a. hvordan en næringsmiddelvirksomhet skal være innredet og utstyrt, samt hvordan driften skal foregå. For å sikre dette må du etablere et internkontrollsystem (IK-mat system). PELIAS kan bidra med å utarbeide et bedriftstilpasset IK-mat system til din virksomhet.

Iht. næringsmiddelregelverket stilles det krav til å ha HACCP implementert i virksomhetens IK-mat system. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å identifisere og styre farer og redusere risiko relatert til produksjon av mat. PELIAS kan holde bedriftstilpasset kurs innen HACCP.

IK-mat systemet er et verktøy for virksomheten i den daglige driften. IK-mat systemet skal minimum revideres årlig. PELIAS kan i samarbeid med dere utføre denne revisjonen gjennom en Trygg Mat-avtale. Ved en slik revisjon vil vi gå igjennom rutiner, dokumentasjon og etterlevelse av disse. Orden, renhold og vedlikehold blir vurdert, samt at stikkprøvekontroller av temperaturer blir utført. Deretter utarbeides en grundig og lettlest revisjonsrapport, der avvik og observasjoner fremkommer. Rapporten er et viktig arbeidsverktøy som kan benyttes for videre forbedringer i virksomheten.

I noen virksomheter kan det stilles krav til prøvetaking av produkter, renhold, vann etc. PELIAS Trygg Mat kan bistå din virksomhet til å utføre dette. Vi har også salg av beredskapsbokser som kan benyttes f.eks. ved mistanke om matforgiftning.

PELIAS kan bidra med opplæring i bruk av IK-mat systemet. Vi holder kurs innen IK-mat, hygiene, HACCP og allergenhåndtering. De ulike kursene kan tilpasses etter deres behov.

Alle konsulenter i PELIAS Trygg Mat har høyere utdannelse innen fagfeltet, samt god kompetanse og bred erfaring.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?