Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Skadedyr

PELIAS har lang erfaring med alle typer skadedyr, som for eksempel: Maur, rotter, mus, kakerlakker og skjeggkre. Det er tusenvis av skadedyrarter i verden, men de færreste av disse utgjør et problem før de forsøker å gjøre ditt hus til sitt hjem. Vi leverer effektiv skadedyrkontroll som forebygger og bekjemper skadedyrene.

PELIAS er miljøsertifisert og vi er svært opptatt av å minimere vårt negative fotavtrykk på miljøet, noe også våre årlige miljømål gjenspeiler. Våre kunder skal være trygge på at vi tar hensyn til helse og miljø når vi utfører våre bekjempelser og i hele vår drift ellers.

Se vårt kvalitet og miljø-sertifikat.

Identifiser skadedyr

Har du utfordringer med skadedyr?

Problemer med skadedyr kan forekomme når som helst, og hvor som helst. Det som kjennetegner skadedyrene er at de kan spre smitte, og utgjøre en stor helserisiko for mennesker og dyr, og de kan påføre store materielle skader på bygningsmasse, maskiner og andre eiendeler. Dette kan gi store økonomiske tap. Skadedyr kan også ødelegge en bedrifts gode rennommé, som igjen kan gi sviktende omsetning dersom man ikke får skadedyrsituasjonen under kontroll. Besøk av skadedyr føles svært ubehagelig, og er lite gunstig for oss mennesker.

Vi leverer effektiv skadedyrkontroll

Hovedhensikten med å ha et system som forebygger og sikrer mot skadedyr er å forhindre angrep av skadedyr. Tidligere kunne privatpersoner utføre skadedyrbekjempelse selv, men dette ble det slutt på etter at nye regler trådte i kraft for noen år tilbake. I dag må man kontakte et godkjent skadedyrfirma for å legge ut mus- og rottegift utvendig.

Det er viktig å vite at en eier eller bruker av en bygning har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å oppdage, forebygge og utrydde skadedyr når omfanget tilsier dette. PELIAS kan hjelpe deg med å forebygge, fjerne og finne løsninger på skadedyrproblemet hos deg.

Hva er effektiv skadedyrkontroll

Effektiv skadedyrkontroll er å ha et oppegående system som forebygger og sikrer mot skadedyr. Det er viktig at man kan dokumentere at man har et slikt system i forhold til myndighetenes krav om å iverksette nødvendige tiltak.

PELIAS lager et kontrollsystem som er tilpasset deg og ditt behov.

Vi kommer på en gratis befaring for å kartlegge omfang og finne årsak til problemet. Ut ifra befaringen legger vi opp et kontrollsystem for deg hvis dette er ønskelig. PELIAS opptrer som en rådgivende part ovenfor kunden, og informerer om viktige tiltak som må utføres for å få en vellykket skadedyrsanering. Dette er svært viktig for å unngå at skadedyrene kommer tilbake.

Det vurderes om kjemisk behandling er nødvendig, og hvis omstendighetene tilsier det, så utføres dette i henhold til gjeldene krav og forskrifter.

Det er gunstig for kunde å fortsette med en forebyggende avtale, hvor PELIAS kommer på rutinemessige servicebesøk for å se over skadedyrsystemet, og sette inn nye tiltak hvis dette ses nødvendig. Dette gir kunde mulighet til å være i forkant, og komme raskt i gang med bekjempelse hvis nye angrep skulle oppstå, slik at omfanget blir minimalt.

Alle besøk og tiltak blir dokumentert gjennom rapporter som blir sendt kunde umiddelbart etter utført servicebesøk. Kunde kan også logge seg direkte inn på sin egen kundeside, hvor alle avtaler, rapporter, sikkerhetsdatablad m.m. ligger oppdatert og lett tilgjengelig til enhver tid.

PELIAS har gjennom 30 års erfaring utviklet gode rutiner og metoder, som vi igjen mener gir de beste resultatene i bransjen. PELIAS er både kvalitet- og miljøsertifisert, og dette sikrer at vi følger fastsatte rutiner og prosedyrer, noe som vi kan dokumentere gjennom eksterne revisorer som utfører revisjoner på våre system.

 

 

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.