Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Serviceavtale skadedyr for bedrifter

PELIAS serviceavtale er sikring satt i system. En løpende serviceavtale sørger for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr, og iverksette riktige tiltak.

Skadedyrforskriften

Skadedyrforskriften sier: Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

PELIAS serviceavtale

En PELIAS serviceavtale tilpasses enhver bedrift som ønsker å forebygge, og dermed heve sin hygienestandard.

Med en løpende serviceavtale kan du at hindre at skadedyr påfører din bygningsmasse og elektriske anlegg store kostbare skader, og at skadedyr overfører smittsomme sykdommer, eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr gjennom sine serviceavtaler:

• Forebygging mot rotter og mus, med giftfrie alternativer
• Systemer som registrerer lagervareinsekter
• Forebygging mot flyende insekter
• Forebygging mot kakerlakker, maur, treskadende insekter som husbukk, borebiller, stokkmaur, svart tremaur og skjeggkre
• Elektriske insektsfeller / limfeller
• Fuglesikring, fangst og fasadevern
• Desinfisering, samt salg av utstyr og preparater til desinfisering
• Salg av utstyr og preparater til fluebekjempelse

Inspeksjon

Vi tilbyr en gratis inspeksjon som vil avdekke eventuelle uheldige forhold i din bedrift når det gjelder skadedyrforekomst. Etter utført inspeksjon gir vi et tilbud på en avtale med oss, tilpasset din bedrift og dens behov.

Servicebesøk

PELIAS har svært gode innarbeidede rutiner i sin daglige drift. Dette sikrer høy kvalitet på utført arbeid, og det som leveres. Våre skadedyrteknikere er utdannet og godkjente gjennom Folkehelseinstituttet, og utfører skadedyrbekjempelse i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Våre servicebesøk utføres rutinemessig, og vi følger med på aktivitet av skadedyr hos kunde, og slår ned dette på et tidlig tidspunkt. Skulle det være behov for besøk utover det som er avtalt, vil disse utføres kostnadsfritt fra vår side hvis kunde følger de anbefalinger som er gitt. Vi vil til enhver tid være tilgjengelig som en rådgivende part ovenfor kunde når det gjelder skadedyr.

Dokumentasjon

Etter hvert servicebesøk blir det utarbeidet en servicerapport som beskriver våre observasjoner, eventuelle forebyggende tiltak, preparater i bruk og anbefalinger til våre kunder på områder som bla. a. lagringsforhold, vedlikehold, renhold, avfallshåndtering og andre kritiske punkter.

Avtalen, rapporter, trendanalyse, sikkerhetsdatablader og all øvrig dokumentasjon samles i en elektronisk serviceperm på web. Du som kunde får tilgang med eget brukernavn og passord til dokumentene som tilhører dine avtaler.

Hvorfor velge en PELIAS Serviceavtale?

Forebyggende skadedyrkontroll er viktig for å sikre bygninger og hindre smittefare fra skadedyr til menneske. Ved å velge en serviceavtale med PELIAS slipper du tenke på dette selv. Vi kommer på faste servicebesøk, tilpasset ditt behov, og holder aktivitet av skadedyr nede.

Du sikrer også din bedrift et fremtidig godt renommé. Problemer med skadedyr øker risikoen for negativ omtale og redusert omsetning.

En næringsmiddelvirksomhet må forholde seg til et strengt regelverk, og skadedyr i lokaler der næringsmidler håndteres eller lagres anses som helsefare, og vil gi varsel om vedtak eller stengningsvedtak hvis Mattilsynet kommer på besøk.

Din bedrift vil med en avtale og dokumentasjon fra servicebesøkene som PELIAS utfører kunne vise til at krav i forskrifter i forhold til skadedyr er dekket ved kontroll fra tilsynsmyndigheter.

PELIAS bruker kun godkjente kjemikalier, og våre serviceteknikere er godkjente gjennom Folkehelseinstituttet. Bruk av kjemikalier er strengt regulert i Norge, og ved å bruke fagfolk, unngår du ulovlig og uheldig bruk, som igjen kan gi helse og miljøskadelig påvirkning.

PELIAS kan montere strømgjerder for mus og rotter foran inngangspartier, garasjeanlegg, varemottak og langs utette bygninger. Vi bruker også flerfangstfeller uten bruk av aktive preparater, og har som mål og ikke sette negative fotspor på miljøet innen 2028. Det utvikles også systemer med varsling av aktivitet.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?