Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Produkt- og renholdskontroller

Sammen med deg kan vi utarbeide prøveuttaksplaner som sier noe om hvor ofte du bør ta ut prøver og hvilke parametre som kan være hensiktsmessige å ta. Vi tilbyr uttak av prøver, analyse og rapportering av resultater. Ved å benytte deg av våre analysetjenester vil du få hjelp til tolkning og vurdering av analyseresultatene av kvalifisert personell.

Analysetjenester

Vi tilbyr uttak av prøver, analyse og rapportering av resultater

Renholdskontroll

Renholdskontroll er en viktig del av oppfølgingen av at renholdet er tilfredsstillende .

Ved å ta mikrobiologiske prøver av arbeidsbenker, maskiner og utstyr kan du lettere dokumentere renholdet i din bedrift.

Produktprøver

For å kunne tilfredsstille myndighetskrav, kundekrav og interne krav til kvalitet og matsikkerhet bør næringsmiddelbedrifter ha en prøveuttaksplan. Vi kan hjelpe deg med å utarbeide en plan som sier noe om hvor ofte det skal tas ut prøver og hvilke analyse-parametere som kan være hensiktsmessig å ta.

Ved å benytte deg av våre analysetjenester vil du få hjelp til tolkning og vurdering av analyseresultatene av kvalifisert personell.

Vår samarbeidspartner innen analysetjenester er ALS Laboratory Group Norway AS.

Vårt mål er å levere det mest optimale produkt relatert til produksjonen og krav hos den enkelte kunde. Vi ønsker å være en samarbeidspartner og en bidragsyter i forhold til bedriftens totale system for kvalitet og matsikkerhet. Våre kunder vil alltid ha kontakt med topp kvalifisert personell som har fokus på sitt fagfelt.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?