Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

FUGLESIKRING

Generelt fuglesikring

Fuglesikring er beskyttelse av hus og bygninger mot fugler. Det er harmløst og skader ikke fuglene under forutsetning at rett system benyttes, er riktig installert og at det regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes. Sikring av et lokalt problem kan bli meget vellykket. Det å tvinge bort fuglene fører ofte til at problemet overføres til ett annet sted.

For å lage et sikringssystem til en bygning kreves det kunnskap om de fugler det gjelder, hvilken type oppholdssted de har, samt sikringssystemets muligheter. Fuglesikring er ikke alltid enkelt. Det kan feile om ikke det riktige systemet benyttes eller om det er feil installert. Dette kan bli dyrt å rette opp i, med tanke på de høye kostnadene som oppstår i forbindelse ved montering av stillas eller leie av lift.

 

Aktivitetsnivå

Man må kunne identifisere fuglene og forstå deres væremåte og vaner. Fuglene som er til sjenanse, er ofte mer intelligente enn hva som er normal oppfatning. Er de tilstrekkelig motiverte har de muligheter til å overliste de fleste Fuglesikringsvarianter. Når et individ har lykkes med å overvinne et system, kommer de andre raskt til å lære seg knepene. Duer spesielt kan være veldig utholdende og sta. Når deres favorittplass på en bygning er blitt sikret får de et behov for å overvinne systemet. Sikringssystem som for noen år siden ble ansett som effektivt har mistet sin effekt da fuglene har endret oppførsel. Studier ved Universitet i Basel, Sveits (Haag-Wackernagel, D. 1997 Taubenabwehr, “Tierschutz – Verhalten – Wirkung”, Verlag Medizinische Biologi) har vist fuglers muligheter for å overvinne ulike fuglesikringssystemer. Med tilstrekkelig høy motivasjon kan duer utsette seg for skader og utstå smerte. Motivasjonen var størst for fugler med reder og egg. Selv overnattingssteder ga høy motivasjon for overvinning av wiresystem, pigg og til og med elektriske system. Med så høy motivasjon hos duer er nett og avskjerming nødvendig for å oppnå en fullgod beskyttelse. Nivået på motivasjonen bestemmes av fuglenes behov for ett visst område. Ved befaring vil våre trente medarbeidere avlese bygningen med fuglenes perspektiv, for å oppnå full sikring av bygningen. Som hjelp benytter vi en skala kalt “Aktivitetsnivå”. Det er en tre-nivå skala: Lite, Middels, Høy. Dette er anvendelig både for bygninger og sikringssystemer. En enkel bygning kan iblant inneholde alle tre nivåer.

 

Lite aktivitetsnivå

De mest enkle områder å sikre er der fuglene bare tilfeldig besøker eller ikke tidligere har besøkt, som for eksempel nye bygninger. Disse bygningene pleier ikke å være så utsatt, da eventuelle hvileplasser er høyt opp på fasaden. Disse områdene kan sikres med praktisk talt alle mekaniske sikringssystem.

 

Middels aktivitetsnivå

Dette er deler av en bygning som med jevne mellomrom benyttes av fuglene om dagen. De bruker den som utsiktsplass for å lokalisere føde eller for å sitte og sole seg. Det pleier å være høy besøksfrekvens av fugler selv om det av og til kan være få individer. Stedene med Middels aktivitetsnivå kan med fordel sikres med de fleste typer av system. Man må ta i betraktning følgende: Wirestrain bør kun benyttes og monteres av kyndig montør. Fuglepigg er en bra sikring under forutsetning av at det ikke oppstår store avstander mellom stolpene. Fuglene må holdes borte fra området til monteringslimet under piggene har tørket. Om mulig bør nett benyttes.

 

Høyt aktivitetsnivå

Disse områdene benyttes av fuglene som reirplass og overnattingsted og er veldig viktige for dem. Disse områdene er ofte godt beskyttet. Man ser tydelige spor av fugler, f.eks. reir, egg, unger og at plassen er veldig nedgriset av avføring. Stedene med Høyt aktivitetsnivå kan bare sikres med nøye installerte nett. Er det ikke mulig med nett, kan unntaksvis kraftige fuglepigger benyttes. Man må da eventuelt avlive noen spesielt utholdende individer.

 

Forflyttning

Stedene som sikres og tidligere ble brukt av fugler kommer alltid å bli forsøkt benyttet igjen ved å overvinne sikringssystemene som er montert, ut fra hvilket aktivitetsnivå det var på plassen. Om fuglene ikke kan overvinne sikringen kommer de til å flytte seg til nærmeste alternative sted, også til veldig smale kanter som de i vanlige situasjoner ikke ville benyttet. Dette kan være på samme eller nærliggende bygg om det finnes frie avsatser.
Montøren må forsøke å forestille seg hvor fuglene vil flytte seg hvis deres favorittsteder sikres. Kommer fuglene til å flytte seg til andre steder? Områder med lavt aktivitetsnivå kan øke til medium. Om man ikke tar hensyn til dette fra starten av installasjonen, kan dette føre til kostbare oppfølgingsbesøk.

 

Byfugler

Byfugler kan forårsake betydelige skader på bygninger og fasader. Disse skadedyrene kan være veldig sta og utholdende så det er viktig å velge et korrekt fuglesikringssystem for forskjellige arter og situasjoner.

 

Byfugler som skadedyr

Følgende fugler anses som de viktigste skadedyrene i og omkring tettbygde strøk. Forekomsten av dyrene varierer i forskjellige tettsteder.
Tamdue / klippedue (Columba livia)

Kråkefugler (Corvidae)

Måkefugler (Laridae)

Gråspurv (Passer domesticus)

 

Ulemper med byfugler

Avføring fra fugler inneholder syre. Det ser stygt ut og kan gi korrosjonsskader på bygninger og fasader. Avføringen kan bli ekstremt glatt og forårsake fallulykker.
Fuglene kan blokkere takrenner. Ansamlinger av avføring, fjær, reir og døde kropper kan forårsake tetting av avløp, og dermed føre til vannskader på bygningsmasse.
Fugler kan være helseskadelige for mennesker. De kan overføre smittsomme sykdommer som for spesielt utsatte personer kan være farlige og til og med dødelige. Reir kan også være kilden til uønskede insekter som for eksempel lopper, lus og pelsbiller. Disse kan spre seg videre inn i boligene.

Fugler kan forårsake ubehag gjennom ulyd, samt vond lukt fra avføring. Noen større fugler, så som måkefuglene, kan angripe mennesker.

 

Anbefalte sikringssystemer

Fuglesikring nettsystem

Beskrivelse: Et polyethylene-nett monteres som et skall på området som skal beskyttes, for eksempel fasader, tak, utspring, lyssjakter, ornamenter eller lignende.

Benyttes: Praktisk talt over alt på bygninger. Store og små overflater. Steder der fuglene bygger reir, overnatter eller har sin hvileplass.

Materialer: Polyethylene-nett med varierende maskevidde. 19 mm (spurv/svale), 28 mm (stær), 50 mm (due), 75 mm (måkefugler).

Installasjon: Monteres fast til en wire som er festet til fasaden.

Effektivitet: Ett riktig installert nett med riktig maskevidde er det eneste system som med sikkerhet gir beskyttelse mot uønskede fugler. Nettet absorberer ikke vann, er beskyttet mot UV-lys og tåler luftforurensninger. Alle fuglesikringssystem er utsatt for skader, for eksempel når reparasjoner eller forandringer gjøres på eiendommen. Det er derfor anbefalt å regelmessig utføre inspeksjoner av sikringssystemet.

Synbarhet: Ett riktig installert nett er vanskelig å oppdage allerede fra noen meters avstand. Den vanligste fargen er svart, men sandfarget eller transparent farge kan være fornuftig i bruk, særlig mot lyse overflater.

 

Fuglesikring piggsystem

Beskrivelse: En stående rekke av metalltråder som hindrer fugler i å lande og sette seg på kanten av et utspring.

Benyttes: Utspring, skilter, balkonger, rør etc. der fuglene har sine hvilesteder. Dette systemet er ikke godt nok der fuglene overnatter, men kraftigere pigger kan ha en effekt ved noen reirplasser. Brukes mot duer, måkefugler og kråkefugler. Sikrer ikke mot mindre fugler som spurv, stær m.fl.

Materialer: Rustfrie ”spyd” på en base av rustfritt stål eller UV-sikret polykarbonat.

Installasjon: Seksjoner (33-100 cm) som limes fast i underlaget som skal sikres.

Effektivitet: Ved lett til middels aktivitetsnivå gir pigger en effektiv beskyttelse mot duer. På steder med et høyere aktivitetsnivå anbefales et kraftigere piggsystem. Alle fuglesikringssystem er utsatt for skader, for eksempel når reparasjoner eller forandringer gjøres på eiendommen. Det er derfor anbefalt å regelmessig utføre inspeksjoner av sikringssystemet.

Synbarhet: Systemet er relativt vanskelig å oppdage fra bakken. Løv har en tendens til å feste seg i piggene, det er derfor anbefalt med regelmessig rengjøring.

 

Fuglesikring wiresystem

Beskrivelse: En tynn wire som hindrer fuglene i å lande og kunne sette seg.

Benyttes: Avsatser, skilter, balkonger, rør etc. der fuglene har sine hvilesteder. Dette systemet er ikke anbefalt der fuglene overnatter eller har reirplasser. Sikrer mot duer, måker og kråkefugler. Sikrer ikke mot mindre fugler som for eksempel spurv, stær, m.fl.

Materialer: Rustfritt stål og UV-beskyttet nylon.

Installasjon: En tynn wire monteres på stolper eller klemmer, 95-125 mm fra underlaget. Det hele holdes strammet av et fjærsystem.

Effektivitet: Ved lett aktivitetsnivå. Wiresystemet er en diskret løsning. På steder der fuglene er mer krevende anbefales andre systemer. Alle fuglesikringssystem er utsatt for skader, for eksempel når reparasjoner eller forandringer gjøres på eiendommen. Det er derfor anbefalt å regelmessig utføre inspeksjoner av sikringssystemet.

Synbarhet: Systemet er relativt vanskelig å få øye på allerede på få meters avstand. Dette er det minst synlige mekaniske sikringssystemet.

 

Fuglesikring lydsystem

Beskrivelse: Innspilte varselrop som forstyrrer og gir fuglene en følelse av utrygghet.

Benyttes: Større tak, industriområder, bær-åkre, golfbaner. Mot måker, kråker, stær.

Installasjon: Lydanlegg med en eller flere høyttalere avhengig av områdets størrelse. Alt kan styres for varierende fuglearter og med tilfeldige tidsintervaller.

Effektivitet: Sikringen har vist seg veldig effektivt ovenfor noen fuglearter. Man bør være oppmerksom på at fuglene ikke alltid forsvinner, men flytter til et nærliggende sted. Systemet gir mulighet for å styre fuglene til steder de ikke er til sjenanse eller skade.

Har du spørsmål om fuglesikring? Kontakt oss for en uforpliktende befaring

8 + 14 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This