Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Bærekraftig skadedyrkontroll

PELIAS er miljøsertifisert og vi er svært opptatt av å minimere vårt negative fotavtrykk på miljøet, noe også våre årlige miljømål gjenspeiler. Våre kunder skal være trygge på at vi tar hensyn til helse og miljø når vi utfører våre bekjempelser og i hele vår drift ellers.

Alle skadedyr trenger visse ting for å overleve:

Vann, næring, varme og i tillegg steder og miljøforhold som gjør at de kan leve og formere seg. Ved å forhindre at skadedyr får tilgang på dette, så kan man redusere sjansen for at skadedyr etablerer seg. Ved å kombinere flere giftfrie metoder under bekjempelsen minimerer man behovet for bruk av gift, og i mange tilfeller faller behovet  helt bort. Våre godkjente skadedyrkontrollører hjelper deg med  en helhetlig løsning og bekjempelse på ditt skadedyrproblem.

 


 

  • Gode renholdsrutiner
  • Gode avfallsrutiner
  • Fjerne mat- og drikkekilder
  • Riktig oppbevaring og lagring av matvarer
  • Endring av miljøforhold (fuktighet)

PELIAS gir deg nødvendige anbefalinger om tiltak som må utføres for å forebygge og redusere aktivitet av skadedyr

 


 

  • Tette sprekker og hull der dyr kan komme inn
  • Fjerne skjulesteder for skadedyr

PELIAS kan utføre nødvendige tettetiltak for å hindre at skadedyr kommer inn gjennom porter, under kledning, via lufteluker og rørgjennomføringer m.m.

Vi har de nødvendige tetteproduktene i vårt sortiment.

 


 

  • Giftfrie tiltak som avliver skadedyr som har etablert seg

PELIAS har flere forskjellige giftfrie feller mot gnagere og insekter i sitt sortiment, og vi hjelper deg å velge den som er rett for deg og dine utfordringer.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?