Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Om Pelias

Om Pelias

Pelias Norsk Skadedyrkontroll

PELIAS ble etablert i 1987, og er i dag en del av det amerikanske selskapet Terminix, som er en av verdens største og ledende selskaper innen skadedyrkontroll, og opererer i 47 stater i USA og 22 land rundt om i verden.

PELIAS har 200 ansatte fordelt over alle fylker i Norge. Hovedkontoret ligger plassert i Elverum, og vi har avdelingskontorer rundt omkring i landet. 

 

PELIAS sin kundegruppe er private husholdninger, næringsliv, landbruk, stat og kommune.

 

Hovedvirksomheten til PELIAS er skadedyrkontroll, og våre skadedyrkontrollører er utdannet og godkjente gjennom FHI.

PELIAS har også avdelinger som utfører ulike tjenester innen Trygg Mat, Hygiene, Fuglesikring, Radon og Sopp. 

Vi kan derfor tilby en totalpakke som dekker mange ulike behov hos våre kunder. 

 

Kvalitet, kundetilfredshet og miljø har vært store fokusområder for PELIAS i mange år, og vi er sertifisert etter standarden ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

Kvalitet

PELIAS har vært ISO sertifisert siden 1999, og er nå sertifisert etter standarden ISO 9001:2015.

Vi har stort fokus på kvalitet, og jobber systematisk med tiltak og forbedringer innenfor disse områdene. Dette gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift. Det sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og tjenestene vi leverer. 

Høy kundetilfredshet er svært viktig for PELIAS, og fornøyde kunder er bedriftens hovedmål. Kunden skal alltid være i sentrum for vår drift, og et hovedfokus for alle ansatte. Alle våre kunder får årlig tilsendt en kundeundersøkelse, og det er svært gledelig at vi år etter år scorer svært høyt på kundetilfredshet.

 

Kvalitetspolitikk

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 14001/ISO 9001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

Kvalitet i alle ledd skal være PELIAS sitt varemerke.

Vi skal være det beste alternativ for våre kunder, og levere produkter og tjenester av topp kvalitet.

 

PELIAS det beste alternativ – kvalitet i alle ledd!

 

Miljø

PELIAS har vært miljøsertifiserte siden 2012, og er nå sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015. Sertifiseringen hjelper oss til å opprettholde gode rutiner, og sikrer samsvar med gjeldene krav og forskrifter.

PELIAS har identifisert områdene i den daglige drift som kan ha innvirkning på miljøet, og vi har satt i verk tiltak rettet direkte mot disse områdene for å redusere vårt klimaavtrykk.

Hvert år fastsetter vi miljømål for å redusere vårt Co2. Et av våre hovedmål er øke antall el-biler i vår drift.

Et annet viktig mål og satsningsområde for PELIAS er fokus på grønn skadedyrkontroll. Vi har eget Forsknings og utviklings-team som forsker på nye, effektive og miljøvennlige bekjempelsesmetoder, og målet er at vi ikke skal sette negativt avtrykk på miljøet i våre skadedyrbekjempelser.

I en bedrift av vår størrelse blir det endel avfall, og vi har årlige mål om å øke kildesorteringsgraden.. Vi har derfor lagt til rette med gode avfallssystemer rundt omkring på våre lokasjoner, for å sikre god kildesortering.

PELIAS er også medlem av Grønt Punkt.

 

HMS

PELIAS har et godt innarbeidet internkontrollsystem, og jobber systematisk med å redusere risiko for farer og ulykker i den daglige drift, både internt og når vi er ute hos våre kunder.

Vi jobber aktivt med positive og helsefremmende faktorer, og ønsker å oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet og minimal negativ påvirkning på helse og miljø.

 

HMS Politikk

PELIAS skal jobbe systematisk og målrettet for å hindre enhver form for ulykke, helseskade og negativ miljøpåvirkning.

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 14001/ISO 9001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

HMS arbeidet skal være en naturlig del av vår drift!

 

Samfunnsansvar

PELIAS har stort fokus på bærekraft og samfunnsansvar, og det er viktig for oss å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter, og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

 

ETIKK – Vi har utarbeidet egne etiske regler, og vi stiller også krav til våre leverandører om at de forplikter seg til å overholde alle gjeldene nasjonale og internasjonale lover når det gjelder menneskerettigheter, forhold på arbeidsplassen, HMS og miljø.

 

ARBEIDSINLKUDERING – PELIAS ønsker å bidra positivt til arbeidsinkludering av unge arbeidstakere og andre som har falt utenfor arbeidslivet, og vi samarbeider med NAV vedrørende ansatte som trenger arbeidserfaring og hjelp til å komme seg tilbake i jobb, og få en meningsfull hverdag. Mange av disse arbeidstakerne er i dag i faste arbeidsforhold og bidrar positivt i samfunnet.

 

IDRETT OG KULTUR – PELIAS bidrar årlig med sponsing av norsk idrett og kultur, og vi setter av en stor årlig sum til dette.

Vi har stort fokus på kvalitet, og jobber systematisk med tiltak og forbedringer innenfor disse områdene. Dette gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift. Det sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og tjenestene vi leverer.

Pelias’ visjoner, mål og verdier

 

Ønsker du hjelp?