Bemannet Døgnvakt - Hele Norge: 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

OM PELIAS

Om PELIAS

 

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll – Firmapresentasjon

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ble etablert i 1987, og er et firma med over 100 ansatte. PELIAS er landsdekkende, og har ansatte plassert i alle fylker i landet. PELIAS leverer blant annet tjenester innen skadedyrkontroll, hygiene, trygg mat, fuglesikring og radonmåling.

Kvalitet og miljø:

PELIAS ble allerede i 1999 ISO sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2008, og er også Miljøfyrtårn sertifisert siden 2012.

PELIAS jobber systematisk med kvalitet, miljø og forbedringer, og dette gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift. Dette sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og det vi leverer.

PELIAS blir årlig revidert av eksterne revisorer fra Nemco.

Økonomi:

PELIAS har god økonomistyring, og blir årlig kredittvurdert av Experian. Vi oppnådde ved siste vurdering i 2014 en score på 853 av 1000. Dette setter oss i klassen” Beste kredittverdighet”.

Tjenester:

PELIAS Skadedyr

PELIAS er en av de aller største aktørene innen skadedyrkontroll i Norge, og har med sine snart 30 år i bransjen stor tyngde, erfaring og praksis innen skadedyrbekjempelse.
Skadedyr kan påføre mennesker smittsomme sykdommer, og store økonomiske tap hvis de ikke blir raskt tatt hånd om. En eier eller bruker av en bygning har plikt til å sette i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.
Våre skadedyrteknikere er utdannet og godkjente gjennom Folkehelseinstituttet, og utfører skadedyrbekjempelse i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi tilbyr gratis befaring, og vil etter en faglig vurdering kunne gi kunde råd, hjelp og veiledning i hvordan man kan forebygge og bekjempe skadedyr problemer. Vi tilbyr både løpende avtaler med tilpasset mengde servicebesøk i året, slik at man kan forebygge, og unngå at uønsket aktivitet av skadedyr, og engangsbehandlinger.
Vanlige skadedyr i Norge i dag er bl.a. mus, rotter, maur, veggedyr, kakerlakker, sølvkre, veps, fluer, biller, husbukk, møll, midd m.m.

PELIAS Fuglesikring

Fuglesikring er beskyttelse av hus og bygninger mot fugler. Sikringen er harmløs, og skader ikke fuglene under forutsetning at rett system benyttes, er riktig installert, og at det regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes.

PELIAS kan tilby ulike løsninger innen fuglesikring, bl.a. nett, pigger, lyd, lysreflektorer og elektriske systemer på alle typer bygninger.

PELIAS Hygieneservice

PELIAS tilbyr hygieneløsninger som passer for alle typer bedrifter, kontorfellesskap, offentlige rom og servicenæringer.

Vi tilbyr et bredt utvalg av dispensere og forbruksartikler innen:

Håndhygiene, håndtørrere, seterens, autosanitizer med duftsystem som fjerner bakterier, kalk, vond lukt til toalett og urinaler, sanitærservice for riktig behandling av bind, bleier og annet sanitæravfall, og biozymerens (rensebehandling av flisegulv og vegger i toalettrom, dusjanlegg og garderober).

Vårt oppfølgingssystem sikrer våre kunder rutinemessig oppfølging til avtalt tid.

PELIAS Trygg Mat

Det er Mattilsynet som forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder.

Det er den som driver virksomheten som har plikt til å sette seg inn i, og etterleve krav i lover med forskrifter som gjelder for den produksjon eller aktivitet du driver.

Mattilsynet kan kontrollere at du etterlever disse kravene

PELIAS kan tilby rådgivning og kompetansestøtte innen matsikkerhet. Det kan være i forbindelse med oppdatering i forhold til endringer i lover og forskrifter, tolkning av lover og forskrifter, utarbeidelse av prosedyrer og rutiner i IK-mat system, revisjon av IK-mat systemet, faglig veiledning innen matsikkerhet (IK-mat/HACCP), eller andre behov.
Vi tilbyr også tilrettelagte grunnleggende kurs innen HACCP og hygiene.

PELIAS Radon

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften.

I strålevernforskriften § 6 stilles det krav om å utføre radonmåling for skole, barnehage, utleieboliger som leies ut av offentlige og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Institusjoner kan også omfattes, hvis beboerne betaler leie.

Arbeidsmiljøloven §8 setter krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorene.
I tillegg anbefaler Strålevernet i Norge at alle utfører radonmåling i bygninger som man oppholder seg over tid.

Det er også et krav til at man kan fremvise dokumentasjon på at måling er utført.

PELIAS utfører radonmålinger med godkjent måleutstyr, og etter endt måleperiode vil kunde motta en rapport med resultat av utførte målinger. Vi hjelper til med tiltak i etterkant der det er et behov for dette.

PELIAS Mobile

Dette er en egen software/ systemutviklingsavdeling som primært driver utvikling av eget forretningssystem basert på mobilteknologi. Sekundært jobber PELIAS Mobile med å kommersialisere software som er laget for eget bruk.

PELIAS Mobile er sertifisert ISV (Independent Software Vendor) hos Microsoft, utviklingspartner med VISMA, samt utviklingspartner og forhandler for Telenor. De er også partner med NOKIA, Symbian og Lindorff, samtidig som bedriften har noen godt kvalifiserte samarbeidspartnere knyttet til bl.a. Server og PC salg, posisjoneringssystemer, dokumenthåndtering, digital konvertering osv. PELIAS Mobile tilbyr, i samarbeid med sine partnere, løsninger for alle typer bedrifter som jobber i felt.

Pin It on Pinterest

Share This