Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Om Pelias

Om Pelias

Vår historie

PELIAS ble etablert i 1987, og eies idag av det norske Private Equity selskapet Norvestor.

PELIAS sin kundegruppe er private, næring, landbruk, stat og kommune.

PELIAS har over 200 ansatte, og er landsdekkende med teknikere i alle fylker.

 

Vår virksomhet

Hovedvirksomheten til PELIAS er skadedyrkontroll, og vi har solid fagkompetanse med over 35 års erfaring.

Våre skadedyrkontrollører er utdannet og godkjente gjennom FHI.

PELIAS har også avdelinger som utfører tjenester innen Trygg Mat, Hygiene, Fuglesikring, Radon og Sopp. 

Vi kan derfor tilby en totalpakke som dekker mange ulike behov hos våre kunder. 

 

Våre sertifiseringer

Kvalitet og miljø har vært viktige fokusområder for PELIAS gjennom mange år, og vi er kvalitet- og miljøsertifisert etter de kjente internasjonale ISO standardene ISO 9001 og ISO 14001.
Se vårt kvalitet og miljø-sertifikat her.

PELIAS er også et registrert og godkjent i StartBank, og er medlem i Grønt Punkt.

 

KVALITET

PELIAS har vært kvalitetssertifisert siden 1999, og har bestandig hatt stort fokus på kvalitet. Vi jobber systematisk med tiltak og forbedringer innenfor disse områdene. Det gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift, og det sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og tjenestene vi leverer. 

Høy kundetilfredshet er svært viktig for PELIAS, og fornøyde kunder er vårt hovedmål. Kunden skal alltid være i sentrum for vår drift. Alle våre kunder får årlig tilsendt en kundeundersøkelse, og det er svært gledelig for oss i PELIAS at vi år etter år scorer svært høyt på kundetilfredshet.

 

Kvalitetspolitikk

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 9001/I SO 14001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

Kvalitet i alle ledd skal være PELIAS sitt varemerke.

Vi skal være det beste alternativ for våre kunder, og levere produkter og tjenester av topp kvalitet.

 

PELIAS det beste alternativ – kvalitet i alle ledd!

 

MILJØ

Fokusområder miljø

PELIAS har identifisert de områdene i den daglige driften som kan påvirke miljøet, og hvor det er mest å hente for å kunne redusere vårt CO2 utslipp. Våre årlige miljømål og tiltakene vi setter i verk er knyttet direkte opp mot disse områdene.

Et av de viktigste miljømålene til PELIAS er å utføre skadedyrkontroll på en bærekraftig måte. Vi har eget team som forsker på nye, effektive og miljøvennlige bekjempelsesmetoder, og målet er at vi ikke skal sette negativt avtrykk på miljøet i forbindelse med våre skadedyrbekjempelser.

Et av våre andre miljømål, er øke andel el-biler som benyttes i vår drift, og allerede nå er det mange el-biler å se ute på veiene i vårt landstrakte land med den kjente PELIAS logoen på.

Vi har også satt oss mål om å øke kildesorteringsgraden på vårt avfall, for å sikre at alt blir riktig håndtert, og at mest mulig går til gjenvinning. Vi har derfor lagt til rette med gode avfallssystemer og fastsatte rutiner på våre lokasjoner for å sikre dette.

 

HMS

PELIAS har et godt innarbeidet internkontrollsystem, og jobber systematisk med å redusere risiko for farer og ulykker i den daglige drift, både internt og når vi er ute hos våre kunder.

Vi jobber aktivt med positive og helsefremmende faktorer, og målet er å oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet og minimal negativ påvirkning på helse og miljø.

 

HMS politikk

PELIAS jobber systematisk og målrettet for å hindre enhver form for ulykke, helseskade og negativ miljøpåvirkning.

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 14001/ISO 9001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

 

HMS arbeidet skal være en naturlig del av vår drift!

 

 

Selge din bedrift? Ta kontakt med daglig leder Trond Kristiansen på epost: tk@pelias.no

 

 

Les mer om

Pelias’ visjoner, mål og verdier

Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Bærekraft

Bærekraftsrapporter

Ønsker du hjelp?