Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Gullflue

Gullfluene er en type spyflue.

Gullflue

De er grønne, med en glinsende metallisk overflate på kroppen.

Lucilia spp.

Gullfluer lever av nektar, avføring og råtnende kjøtt. Fluene legger egg på døde dyr eller i avføring og larvene lever av dette.

Fluer må sees på som en naturlig del av vårt miljø og det er omtrent umulig å forhindre at fluer tar seg inn i hus. De fleste fluer lever et hektisk liv på stadig leting etter tilgang på næring og eggleggingsplasser.

Gullflua kan være smittespreder, da den flyr fra de mest urene områder som ekskrementer og matavfall, til våre ferske matvarer, og bringer med seg matforgiftningsbakterier som igjen forderver maten. Mange små dyr og bakterier blir spredt rundt med fluenes aktivitet og det blir stadig viktigere å sikre miljøer hvor det lages og serveres mat.

Fluer må sees på som en naturlig del av vårt miljø og det er omtrent umulig å forhindre at fluer tar seg inn i hus. De fleste fluer lever et hektisk liv på stadig leting etter tilgang på næring og eggleggingsplasser.

Spyflua kan være smittespreder, da den flyr fra de mest urene områder som ekskrementer og matavfall, til våre ferske matvarer, og bringer med seg matforgiftningsbakterier som igjen forderver maten. Mange små dyr og bakterier blir spredt rundt med fluenes aktivitet og det blir stadig viktigere å sikre miljøer hvor det lages og serveres mat.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.