Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Gullflue

Dette er middels store fluer med en lengde på 4,5 – 11,5 mm.

Gullflue

De kjennes igjen på den lyse, metallisk grønne fargen. Spesielt er brystdelen og bakkroppen tydelig metallisk skinnende, mens hode og bein ofte er mørkere.

De har en glatt overflate uten hverken skulptur, korte hår eller det skimrende ”støvet” som er typisk for loftsfluer og de blå spyfluene.

Lucilia spp.

Utviklingstiden er, som hos alle spyfluene, temperaturavhengig og kan under optimale forhold være meget rask.

Voksne individer av gullfluer tar til seg føde i form av blomsternektar, avføring og dødt dyremateriale. Larvene er i første rekke åtseletere. Det er også kjente tilfeller av larver i sår på levende dyr og mennesker.

Gullfluens levevis tilsier at de kan opptre som matvareskadedyr på lik linje med de andre spyfluene. Sammenlignet med de blå spyfluene opptrer de sjeldnere innendørs, men er i stand til å skape de samme problemene.

Ubeskyttede matvarer kan angripes av larvene og bakterier kan transporteres fra uhygieniske områder til friske matvarer via de voksne individene.
Et annet problem oppstår hvis man f.eks. har døde dyr i vegger, tak eller luftekanaler.
Knyttet til husdyrhold hvor de kan angripe og utvikle seg i sår hos husdyr, spesielt sau. Angrepene skjer oftest på bakparten av dyret og eggene legges i åpne sår eller i nærheten av kroppsåpninger. Larvene utvikler seg og går inn i huden og kjøttet. På denne måten kan husdyrene få alvorlige skader, ofte med dødelig utfall.

Grundig sikring av matproduksjonslokaler ved hjelp av fluenetting.
Gode søppelhåndteringsrutiner.
Lys- eller limfeller vil kunne tiltrekke og fange fluer som har kommet seg forbifluesikringstiltakene.
I forbindelse med husdyrhold vil det være helt vesentlig at sår på dyr behandles og at døde dyr ikke blir liggende i områder det dyrene beiter.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.