Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Spyflue

Spyfluene er oftest store, 3 – 18 mm, og mørke med metallisk skinnende farger.

Spyflue

Mest typisk og karakteristisk er de blå og grønne spyfluene, men det finnes også arter med andre karakteristiske farger. I formen minner de om husfluer, men de kan ofte virke noe kraftigere om mer kompakte.

Spyfluene kan i kombinasjon med de metalliske fargene sikkert gjenkjennes ved hjelp av åremønsteret på vingene og plasseringen av bestemte hår på kroppen.

Larvene kan bli opp til 22 mm lange. De er lyse og har typisk ”maggot-form”. Det vil si at de er brede og nesten rett avkuttet i den bakre enden, men den fremre enden strekker seg ut i en spiss.

Diptera, Calliphoridae

Spyfluene lever normalt utendørs. De er vanlige i nesten alle miljøer og finnes over hele verden. Spyfluene er mest aktive om sommeren, men man kan også se fluene tidlig på våren og sent på høsten.

Fluer må sees på som en naturlig del av vårt miljø og det er omtrent umulig å forhindre at fluer tar seg inn i hus. De fleste fluer lever et hektisk liv på stadig leting etter næring og eggleggingsplasser.

Spyflua kan være smittespreder, da den flyr fra de mest urene områder, som ekskrementer og matavfall, til våre ferske matvarer og bringer med seg matforgiftningsbakterier som forderver maten. Mange små dyr og bakterier blir spredt rundt med fluenes aktivitet og det blir stadig viktigere å sikre miljøer hvor det lages og serveres mat.

En enkelt flue skal du ikke bry deg om. For å begrense eller bekjempe produksjonen av fluer bør potensielle eggleggingsplasser reduseres. Dette via f.eks. tømming og rengjøring av avfallsdunker, regelmessig rengjøring av sluk og fjerning av matrester som havner under anretningsbord o.l. Sikring av vinduer og dører med netting slik at fluer ikke klarer å ta seg inn.

Når fluer kommer inn i bygninger, og da særlig i næringsmiddelbedrifter, kan elektriske insektfangere fungere som effektive hjelpemidler til å redusere plagene. Disse bruker et ultrafiolett lys som tiltrekker seg flygende insekter.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri