Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Mus

Mus trekker ofte inn i hus og hytter på høsten og vinteren. Det er som oftest liten skogmus som trekker inn, men også stor skogmus, husmus og klatremus kan overvintre i bygninger. Mus yngler normalt ikke innendørs, men sporadisk yngling tidlig eller sent i sommersesongen er registrert (pers. med).

Mus

Mus i hus er i all hovedsak nattaktive. Mus er nysgjerrige og har liten frykt for ukjent mat. Derfor gnager den på det meste for å undersøke og utforske ting og på denne måte komme seg til mat. Er det ikke føde hvor musen er kan den kan gnage huller i vegger, gulv, dører og tak.

Mus kan gjøre stor skade på bygninger og bør bekjempes. Siden mus er nysgjerrige kan de være lette å fange i feller inne. Det kan derimot være vanskelig å finne stedet de kommer seg inn i bygningen. Det er derfor ikke alltid så enkelt å bli kvitt problemet permanent. Mus trenger en sprekk på 6 millimeter eller mer for å ta seg inn. Alle typer mus vil kunne gnage på ledninger, med den risikoen det er for kortslutninger, ødelagte elektriske anlegg og fare for brann. Mus kan også gnage på vannrør og man kan få store vannskader. Når mus oppholder seg inne i en vegg, i et tak eller etasjeskille, griser de til og ødelegger isolasjonsmateriell med avføring og urin. Skjer dette over lang tid vil det kunne oppstå en ubehagelig lukt. Dersom mus dør i veggen vil det lukte ubehagelig.

Mus, som rotte, kan bevege seg mellom rene og urene soner og kan potensielt være en smittespreder. Mange er bekymret for musepest. Som oftest er det husmus eller småskogmus man har i huset og det er heller klatremus (eller rødmus i Nord-Norge) som er smittekilde til musepest. En sjelden gang kan klatremus gå i hus, men det er ikke vanlig.

Storskogmus foretrekker de høyere delene av bygninger, mens småskogmus foretrekker de nedre delene av bygget. Når det er sagt, blir det stadig fanget småskogmus på loft i privatboliger. Husmus har blitt en mer sjelden art i våre dager, selv om navnet tilsier at den er vanlig i hus. Hvis man først får husmus vil den raskt kunne bli et større problem enn skogmus fordi husmus kan yngle hele året, også inne i bygninger. Den kan ha opptil 8 kull i året. Mange kjøper seg «musejagere» som sies å jage eller holde unna mus ved hjelp av høyfrekvente lyder. Det finnes ingen vitenskapelige undersøkelser som viser at disse fungerer tilfredsstillende.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.