Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Liten skogmus / småskogmus

Liten skogmus (småskogmus) er mindre og har mindre ører enn stor skogmus (storskogmus). Kroppslengden varierer mellom 60 og 115 mm, halelengden er mellom 60 og 110 mm.

Liten skogmus / småskogmus

I Norge finnes liten skogmus hovedsakelig på Sør- og Østlandet, men forekommer på Vestlandet nord til Møre og Romsdal.

Skogmus er mest aktive om natten. De hamstrer mat til vinteren og foretrekker å operere innenfor et begrenset område.

Apodemus sylvaticus

Skogmus går ikke i dvale om vinteren, men trekker gjerne inn i hus. Liten skogmus foretrekker de nedre delene av huset. Skogmus forårsaker materielle skader og kan utgjøre en helserisiko som smittespreder.

I motsetning til husmus yngler ikke skogmus innendørs, men i ganger under bakken eller i bol oppe i trær. Ynglingen foregår i løpet av sommerhalvåret (fra ca. mars til oktober). Hvert kull teller normalt ca. 3 til 7 unger. Vanlig levealder er 2-3 måneder for liten skogmus.

Korn, frø, snegler, insekter o.l. Ved siden av sine primære næringskilder smaker skogmus på omtrent alt den kommer over.

Dersom musen har spist åte med gift vil avføringen bli farget blå/ grønn.

Et problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder. Både fordi de drar med seg bakterier fra avfallsdunker o.l. og fordi de legger fra seg ekskrementer og urin hvor enn de ferdes.

Selve bygningene står i fare for å få ødelagt vegger, gulv, dører, elektriske ledninger, isolasjon, inventar m.m. som følge av gnaging. Ikke bare av gnagingen i seg selv, men også i form av vannlekkasjer, økt brannfare osv.

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. For hus/næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.