Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Klatremus

Klatremus er den vanligste smågnagerarten i norske skoger. Når den trekker i hus, noe den gjerne gjør om høsten, utgjør den fare for skade på lik linje med andre mus.

Klatremus

Når den trekker i hus, noe den gjerne gjør om høsten, utgjør den fare for skade på lik linje med andre mus. Klatremus er bærer av Puumalaviruset, som kan føre til musepest hos mennesker. Det må påpekes at dette er sjeldent.

Klatremus er utbredt i det meste av Europa. I Norge finnes den nord til Salten i Nordland hvor den "avløses" av sin slektning rødmusa.

Myodes glareolus

I motsetning til husmus, som foretrekker å holde seg innenfor et begrenset geografisk område, ferdes klatremus gjerne over store områder. Bestandstetthet og tilgang på mat avgjør hvor stort leveområde en klatremus har, men leveområder på mellom 500 og 7000 kvadratmeter er kjent.

Klatremus spiser hovedsakelig plantekost. Det kan være. Den spiser frø, bær, gress, nøtter, løv, mose, sopp, røtter og bark, iblant også insekter og smådyr. Klatremus er gode klatrere og finner mye av føden oppe i trær.

Dersom musen har spist åte med gift vil avføringen bli farget blå/grønn.

I likhet med andre mus er klatremus nysgjerrige dyr som undersøker og gnager på alt mulig, både næringsmidler og ting uten næringsverdi. Dette medfører materielle / økonomiske skader, spesielt hvis de kommer seg inn i bygninger der næringsmidler produseres eller lagres.

Selve bygningene står i fare for å få ødelagt vegger, gulv, dører, elektriske ledninger, isolasjon, inventar m.m. som følge av gnaging. Ikke bare av gnagingen i seg selv, men også i form av vannlekkasjer, økt brannfare osv.

Et problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder, fordi de like gjerne ferdes blant avfall som blant matvarer.

Klatremus er dessuten reservoar for Puumalaviruset, et virus som kan føre til musepest. Mennesker smittes med musepest via avføring eller sekret fra klatremus og andre gnagere (rødmus fra Salten og nordover, bl.a.). Sykdommen forløper ofte uten noen symptomer overhodet, men den kan i verste fall føre til akutt nyresvikt.

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. For hus/næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.