Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Husmus

Mus i huset er svært vanlig om høsten og vinteren. Husmus er den arten vi normalt møter på innendørs i hus og i hytta.

Husmus

Den stammer fra de sørvestlige deler av Asia. Med hjelp av mennesker har den spredt seg til hele kloden.

Husmusen er tilpasningsdyktig og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker. I Norge er det husmus som for det meste er knyttet til bygninger.

Mus musculus

Husmus sees utendørs på sommeren, men om høsten trekker de inn. De etablerer seg der de finner mat, trygghet og varme.

Under gunstige forhold med trygghet og nok tilgang på føde kan husmusa få unger hele året. Vanligvis får de 5-6 kull i året.

Husmus er altetende, men foretrekker frø, korn og kornprodukter. De bærer mat inn i huset for å hamstre nok mat til en vinter innendørs. En voksen husmus spiser ca. 3 gram fast føde pr. dag. Husmus kan klare å trekke nok væske ut av den maten de spiser for å tilfredsstille væskebehovet. Ekskrementene fra husmus er ca. 3-6 mm lange, sylinderformet og spisse i endene. Dersom musen har spist åte med gift vil ekskrementene bli farget blå/grønn.

Husmusen er nysgjerrig og har liten frykt for ukjent mat. Den gnager for å undersøke og utforske ting og på denne måten komme seg til mat. Er det ikke føde hvor musen er kan den gnage gjennom vegger, gulv, dører og tak.

Husmus kan påføre betydelige skader på bygningens vegger, gulv, dører og tak grunnet gnaging og bygging av bol. Mus liker seg i isolasjonsmaterialet i hus hvor de gjør stor skade. I tillegg kan husmusen gjøre betydelig skade på alt innbo så som møbler, gardiner, klær osv. En svært alvorlig problematikk er at den svært ofte gnager på strømførende ledninger, datakabler og telefonledninger og derved utgjør en risikofaktor for brann og kortslutning. Dør musen i vegg eller gulv vil det oppstå luktproblemer. I tillegg kan musen forurense matvare og dyrefôr med urin/ ekskrementer i tillegg til å ødelegge forpakning av fødevarer. Gnagere som mus og rotter er ofte i kontakt med søppel og andre forurenset områder og kan være smittebærende for virus-, bakterie- og parasittsykdommer. 

Det er viktig å sikre bygninger slik at mus ikke kommer inn gjennom f.eks. sprekker i porter og ventiler. Gode rutiner for renhold, lagring og avfallshåndtering er viktige forebyggende tiltak som kan redusere mulighetene for inntrekk av mus. 
Til tross for gode rutiner og sikring av bygningen er det umulig å garantere at mus ikke klarer å komme seg inn. Bygninger bør gjennomgås regelmessig for å oppdage eventuelle spor eller forhold som kan føre til at mus kan komme inn og etablerer seg. Rutinemessige inspeksjoner, kombinert med montering av åtestasjoner utvendig langs grunnmur, ved porter, avfallscontainere, kjellere, loft, lagre, og tekniske rom vil sikre at mus bekjempes raskt før de får etablert seg.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.