Muggsopp - inneklima

Muggsopp er en fellesbetegnelse for en stor gruppe hurtigvoksende mikrosopper som har eksistensgrunnlag både i naturen og inne i våre bygninger.

Muggsoppsporer er til stede i luften både i uteluft og inne i bygninger. Muggsoppsporer varierer i mengde og arts-sammensetning.

I bygninger er det vanlig å finne muggsoppskader i forbindelse med lekkasjer, stigende grunnfukt, feilkonstruksjoner, kaldloft med mangelfull ventilering, rom hvor vi vasker tørker klær – og hvor vi dermed skaper en situasjon med for høy relativ luftfuktighet.

Muggsopp kan føre til luktproblem, skade innbo og lagrede artikler, men det største problemet med en muggsoppskade innomhus er knyttet til helseproblemer for de personer som oppholder seg i befengte arealer over noe tid. Vanlige symptomer ved en muggsoppskade kan være astma, allergi, hodepine, irritasjon, eksem, utslett, forkjølelsessymptomer, konsentrasjonssvikt og lignende.

Enkelte av muggsoppartene som er vanlig å finne i forbindelse med fuktskader produserer også mykotoksiner (soppgifter).

Angrep av muggsopp er blant de vanligste byggskadene vi finner i norske hus. De fleste av oss har tegnet forsikring på hus og hytte mot brann og innbrudd, og noen har også tegnet soppforsikring i tillegg til vanlig hjemforsikring.
De ferreste av oss er imidlertid klar over er at forsikringen vi har på vår bolig ikke dekker muggsoppskader – dette er nemlig et unntak i alle forsikringene.
En soppforsikring som tilbys markedet dekker vanligvis skade på selve bygningskonstruksjon som følge av råtesopp. Muggsopp som ikke skader bygningen fysisk, men som gir helsemessige plager er unntatt.

Noen hus er bygget med en konstruksjon som er mer utsatt for muggsopp enn andre. Bygninger med krypkjeller er langt mer utsatt for muggsoppangrep enn bygninger som er bygget på tradisjonell måte etter dagens bygge- skikk.

Får en konstatert muggsoppangrep i hus eller hytte vil en i de aller fleste tilfeller måtte regne med å betale for utbedrings-arbeidene selv.

 

PELIAS kan tilby:

Undersøkelser Utførelse Avslutning
Luftprøvemåling – inneklimaundersøkelse. Utføre de fysiske avdekkingsarbeider på en trygg måte uten at en sprer sporer til rene soner. Foreta luftprøvemåling for å ”friskmelde” de sanerte arealer.
Prøvetaking og artsbestemmelse av muggsopper. Utbedring av muggsoppskade knyttet til kjemisk rengjøring / sanering.  
Inspeksjoner og kartlegging av muggsoppskade. Gjenoppbyggingsarbeider på en trygg og varig måte.  
Påvise fuktkilde som er årsak til muggsoppvekst.    
Utarbeide skriftlig rapport med forslag til utbedringsarbeider.    

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?