Sopp og soppskader

Ingen fukt, ingen sopp: Soppskader i bygg vitner om fuktighet. Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. Vi utfører enkle kartlegginger og undersøkelser.

For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen. Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og fra tørking av klær i kombinasjon med dårlig ventilering.

Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp. Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn for eksempel brannskader.

Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både konstruksjonsmessige og helsemessige plager. Råtesopper utgjør et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes, mens muggsopper skaper helsemessige problemer som eks. astma og allergier for sensible personer som oppholder seg i befengte arealer.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede skadesoppen i hus i Nord-Europa. Råtesoppen Ekte hussopp er vanligst i eldre bygninger, men vi finner den også i nyere bygg.

 

PELIAS kan tilby:

Undersøkelser Utførelse
Inneklimaundersøkelse (luftprøvemålinger)  
Målinger og kartlegging av muggsopp  
Materialprøver og tapeavtrekk av synlige mugg og råtesoppskader  
Kontroll av fuktige kjellere, etc Leveranse/montasje av adsorpsjonsavfukter

Vi bruker Mycoteam som vår samarbeidspartner på analyser av prøver.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?