Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Sopp og soppskader

Ingen fukt, ingen sopp: Soppskader i bygg vitner om fuktighet. Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. Vi utfører undersøkelser, kartlegging og utbedring av soppskader.

For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen. Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og fra tørking av klær i kombinasjon med dårlig ventilering.

Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp. Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn for eksempel brannskader.

Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både konstruksjonsmessige og helsemessige plager. Råtesopper utgjør et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes, mens muggsopper skaper helsemessige problemer som eks. astma og allergier for sensible personer som oppholder seg i befengte arealer.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede skadesoppen i hus i Nord-Europa. Råtesoppen Ekte hussopp er vanligst i eldre bygninger, men vi finner den også i nyere bygg.

For å kunne tilby en fullgod utbedring av et soppangrep er det avgjørende å ha kunnskap om soppens biologi, bygningsfysikk, samt tilgang til egnet utstyr og preparater.

PELIAS kan tilby:

Undersøkelser Utførelse
Stor kompetanse på råtesopp og muggsopp. Lang erfaring med utbedring av soppskader
Kontroll av fuktige kjellere, etc Sanering / utbedring / gjenoppbygging
Inspeksjoner og kartlegging av råtesopp-hussopp Forebyggende tiltak – diffusjonsimpregnering
Målinger og kartlegging av muggsopp Leveranse / montasje av adsorpsjonsavfuktere

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?