Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Fugler


Måker, duer og spurv er svært utbredt, og særlig i storbyer kan antallet bli så stort at det utvikler seg til å bli et problem.

Fugler

Dessverre er det slik at mange mater duer i parker og liknende. Dette gir store bestander og man bør oppfordre folk til ikke å mate duer. Når det blir store antall duer vil det ofte bringe med seg problemer med mengder av ekskrementer. Tak, verandaer, fortau fasader og liknende blir tilgriset av avføring. På denne måten kan duer forurense mat og kan potensielt være en smittebærer og kan overføre parasitter. Det er ikke anbefalt å begynne å fjerne mengder med dueskitt uten riktig bruk av verneutstyr. Av forebyggende tiltak, for å bli kvitt duer som skadedyr, vil det viktigste være å stenge av tilgang til potensielle reirplasser, gjøre hvile- og oppholdsplasser utilgjengelige samt å hindre vann og mattilgang.

Det kan være vanskelig å bli kvitt duene, og i ekstreme tilfeller vil bekjempelse ved fangst og/eller avliving være et alternativ. Nedskyting kan gjøres, men husk at her er det strenge regler og varslingstiltak.

Duetårn, der man får samlet mye av hekkingen på en plass og man kan kontrollere klekkingen ved å punktere egg, kan også være et alternativ. Her blir man ikke kvitt duene, men får kontrollert bestanden.

For fuglesikring anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.