Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Gråspurv

Gråspurv er nok ikke noe folk flest forbinder med et skadedyr, men i stedet et harmløst lite vesen.

Gråspurv

Passer domesticus

Gråspurven finnes der hvor mennesker finnes, både i byer og på gårder. Foretrukne reirplasser er i åpninger og hull på hus, på loftsrom og i åpne luker og i trær.

Gråspurven lever hovedsakelig av korn og frø, men også insekter. Den spiser også matrester fra mennesker, f. eks. rundt spisesteder.

Dersom spurvene blir mange kan de tilgrise steder de oppholder seg på med ekskrementer eller lage sjenerende bråk.

Ekskrementene deres kan inneholde diarèfremkallende bakterier. Av den grunn kan spurver som forviller seg inn i næringsmiddelbedrifter skape store problemer.

Gråspurver innendørs kan forebygges og bekjempes med flere metoder. Fjerning av hekkeplasser og fjerning av mat og vannkilder som gjør området attraktivt for fuglene. Utestenging/tetting av åpninger og innganger. Levendefangstfeller kan også brukes.

For fuglesikring anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri