Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Gråspurv

Gråspurv er nok ikke noe folk flest forbinder med et skadedyr, men i stedet et harmløst lite vesen.

Gråspurv

Passer domesticus

Foretrukne reirplasser er i sprekker og hull på hus, for eksempel under takstein eller i åpne luker. Den benytter seg gjerne av hule trær eller i fuglekasser.
Gråspurven tiltrekkes av steder der mennesker oppholder seg som for eksempel i stasjonsbygninger eller på kjøpesenter, og den er ikke uvanlig i tettbebygde strøk med mye busker og kratt, da disse gir fine skjulesteder for rovdyr. Man kan ofte se store kolonier gråspurv i tilknytning til gårdsbruk ettersom de finner fine skjulesteder i låven og lever hovedsakelig av korn og frø.
Når gråspurven etablerer seg i et område blir den i et område med en radius på en til to kilometer.

Gråspurven legger egg i perioden mars – august. Gråspurven legger mellom 3 – 7 egg og klekkingen tar ca 10 -14 dager. Ungene forlater reiret etter ca. 14 dager. Det er ikke uvanlig at foreldrene mater ungene i ytterligere 14 dager etter at de har forlatt rede.

Gråspurven lever hovedsakelig av korn og frø. For øvrig lever den av å spise mark og insekter, søppel- og matrester.

Dersom spurvene blir mange kan de tilgrise steder de oppholder seg på med ekskrementer eller lage sjenerende bråk.

Ekskrementene deres kan inneholde diarèfremkallende bakterier. Av den grunn kan spurver som forviller seg inn i næringsmiddelbedrifter skape store problemer.

Dersom gråspurven først har etablert seg i bygninger må de ofte bekjempes. Ved bekjempelse benyttes levendefangstfeller. Da blir fuglene sluppet fri et annet sted eller avlivet på forsvarlig måte.
Dersom gråspurven opptrer i store kolonier i et område kan det være hensiktsmessig å tenke forebyggende.
Dersom gråspurven opptrer innendørs anbefales det å tette innganger og fjerne mat og vannkilder slik at forholdene blir mindre attraktive for fuglene. Gode hekkesteder for gråspurv, som hekker og busker, bør fjernes for å gjøre området mindre attraktivt.

For fuglesikring anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri