Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Måkefugler

Måkene er først og fremst ute etter mat.

Måkefugler

De er nesten altetende, men er egentlig ikke åtselfugler. Da det ikke er så mange fiskemottak lengre søker de automatisk til andre steder i sin leting etter mat. Måkene spiser det meste og kan til og med prøve å få tak i mat fra restauranter med uteservering.

Larinae

De hekker ofte i sprekker på klipper og på bygninger. Rede bygges av gress og kvister, og ser ut som en flat skål.

Måkene er nesten altetende.

Måkenes ekskrementer kan være bærere av sykdommer som for eksempel salmonella og andre sykdommer.

I byområdene og ved brygger der det blir kastes fiskeavfall og rekerester tiltrekkes mange måker. Plassen blir da ofte tilsølt og full av ekskrementer. Hvis du tillater at måkene bruker disse plassene blir det deres territorier og de vil beskytte dem ved å jage inntrengere bort.

Fuglesikring er beskyttelse av hus og bygninger mot fugler. Det er harmløst og skader ikke fuglene, forutsatt at rett system benyttes, er riktig installert og at det regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes. Sikring av et lokalt problem kan bli meget vellykket. Det å tvinge bort fuglene fører ofte til at problemet overføres til et annet sted.

For å lage et sikringssystem til en bygning kreves det kunnskap om de fugler det gjelder, hvilken type oppholdssted de har samt sikringssystemets muligheter. Fuglesikring er ikke alltid enkelt. Det kan feile om ikke det riktige systemet benyttes eller om det er feil installert. Dette kan bli dyrt å rette opp i, med tanke på de høye kostnadene som oppstår i forbindelse ved montering av stillas eller leie av lift.

For fuglesikring anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri