Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

PELIAS oppfordrer til radonmåling for helse og trygghet i hjemmet

PELIAS oppfordrer til radonmåling for helse og trygghet i hjemmet

Den årlige sesongen for radonmåling startet 15. oktober og vil pågå til midten av april. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll oppfordrer nå alle boligeiere til å gjennomføre radonmåling i sine hjem. PELIAS understreker viktigheten av å ta grep for å sikre helsen og tryggheten til alle beboere.

Radon, en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes naturlig i bakken, kan nå helseskadelige nivåer når den trenger inn i boliger. Eksponering for radongass øker risikoen for lungekreft, og er ifølge Folkehelseinstituttet den nest største årsaken til lungekreft i Norge, etter røyking.

Flertallet har ikke målt  

I Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), viser tallene at kun 23 prosent av befolkningen har målt radon i egen bolig. PELIAS oppfordrer derfor de resterende som ikke har målt, om å ta ansvar for sin egen helse og gjennomføre radonmålinger.

"For å sikre trygge innemiljøer er det nødvendig å måle radonnivåene i boliger. Bare gjennom målinger kan man få svar på om radonmengden i innelufta er på akseptabelt nivå, eller om det er behov for radonreduserende tiltak," sier Stian Haukenes, Radonansvarlig hos PELIAS.

For skoler, barnehager og utleieboliger stiller strålevernforskriften krav om lave radonnivåer. Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, samt personer som leier ut bolig, må sørge for at det gjennomføres radonmåling. Er nivået over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ skal det settes inn tiltak for å få ned nivået. 

Ønsker du hjelp?