Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

PELIAS med smartere bekjempelse av maur - bedre for miljø og helse

PELIAS med smartere bekjempelse av maur - bedre for miljø og helse

De siste årene har det kommet en rekke meget gode åte-preparater for behandling mot maur til det profesjonelle markedet. Vi ser at disse har like god, og ofte bedre effekt enn tradisjonell sprøytebehandling.

Som en av landets største aktører innen skadedyrkontroll har PELIAS et stort ansvar når det kommer til helse og miljø. PELIAS vil fremover, hovedsakelig benytte seg av åtebehandling mot maur.

  •  Målrettet tiltak: Åtebehandling er en mer målrettet tilnærming for å bekjempe maur. I stedet for å sprøyte kjemikalier overalt i håp om å treffe maurene, plasseres små mengder åte nær maurenes kjente ferdselsveier. Dette tiltrekker maur til åten, som de deretter tar med seg tilbake til kolonien.
  • Koloniutryddelse: Åten som brukes i åtebehandlingen er formulert for å være attraktiv for maurene. Maurarbeidere bærer åten med seg tilbake til kolonien, hvor den deles med resten av maurkolonien, inkludert dronningmauren. Dette fører til at hele kolonien blir utsatt for giften, og dermed kan kolonien utryddes.
  • Bedre langsiktig kontroll: Åtebehandling har vist seg å gi bedre langsiktig kontroll over maurproblemer. Når maurkolonien er utryddet, blir ikke bare de synlige maurene eliminert, men også dronningmauren og eventuelle egg og larver. Dette reduserer sjansene for at kolonien raskt reetablerer seg og gir dermed en mer varig løsning på problemet. Åte har dessuten lengre effekt enn andre flytende kjemikalier.
  • Redusert bruk av kjemikalier: Sprøyting av kjemikalier kan medføre risiko for helseproblemer for mennesker og kjæledyr. Åtebehandling reduserer behovet for kjemikalier som sprøytes over store områder, og i stedet fokuserer man på mindre mengder åte som er målrettet mot maurene. Åte kan lettere plasseres på en slik måte at det ligger utilgjengelig for barn, husdyr og andre arter som ikke skal bekjempes. Dette bidrar til å begrense eksponeringen for farlige kjemikalier.
  • Miljøvennlig tilnærming: Åtebehandling er en mer miljøvennlig metode sammenlignet med sprøyting. Ved å begrense bruken av kjemikalier, reduserer vi potensiell skade på økosystemet og bidrar til å opprettholde en sunnere balanse i naturen rundt oss.

Det vil i noen få situasjoner være nødvendig med sprøytebehandling, men dette vurderes av hver enkelt tekniker ut ifra situasjonen, og i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse.
Åtebehandling er vesentlig dyrere enn sprøyting. For å bidra til å ivareta miljøet vil ikke PELIAS øke prisen for sine kunder.

Ønsker du hjelp?