Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

PELIAS har introdusert en mer effektiv og bærekraftig metode mot skjeggkre

PELIAS har introdusert en mer effektiv og bærekraftig metode mot skjeggkre

Skjeggkre har lenge vært en kilde til bekymring, med dyre og utfordrende bekjempelsesprosesser som har ført til betydelige økonomiske konsekvenser. I en innsats for å takle dette problemet har PELIAS, i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner og forsikringsselskaper i Norge, gjennom flere år arbeidet med å finne den optimale behandlingsmetodikken.

Skjeggkre har lenge vært en kilde til bekymring, med dyre og utfordrende bekjempelsesprosesser som har ført til betydelige økonomiske konsekvenser. I en innsats for å takle dette problemet har PELIAS, i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner og forsikringsselskaper i Norge, gjennom flere år arbeidet med å finne den optimale behandlingsmetodikken.


Den nyeste metoden, som involverer utlegging av åte for å bekjempe skjeggkre, har vist seg å gi vellykkede resultater. I begynnelsen involverte behandlingen ofte flere utlegginger av åten, men ny forskning viser nå at det er mulig å oppnå tilfredsstillende resultater med færre utlegg og forlenge tiden mellom behandlingene.


Denne effektiviseringen gir ikke bare positive resultater i bekjempelsesprosessen, men også økonomiske og miljømessige fordeler. Redusert antall behandlinger betyr lavere kostnader for våre kunder, samtidig som det gir en miljøgevinst ved å minimere bruken av kjemikalier.


"Ved å tilby en mer effektiv behandlingsmetode ønsker PELIAS å levere ikke bare tilfredsstillende resultater for våre kunder, men også bidra til en positiv miljøpåvirkning," sier Trond Kristiansen, Daglig Leder i PELIAS. "Det er viktig å være proaktive i skjeggkre-bekjempelsen. Tidlig innsats gir ikke bare muligheten for raskere vellykket behandling, men også bedre resultater på lang sikt."

Ønsker du hjelp?