Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Skjeggkre og sølvkre

Skjeggkre og sølvkre

Skjeggkre og sølvkre har blitt mer vanlig å finne i de norske hjem de siste årene. 

Dette er små vingeløse insekter som er mer vanskelig å skille fra hverandre i nymfestadiet enn når de er voksne.
Det er noen hovedtrekk i utseende som skiller disse to fra hverandre i voksen tilstand:
Skjeggkre er noe større med 15-19mm, mens sølvkre er mellom 7 og 12mm

Haletrådene til skjeggkre er like lange eller lengre enn kroppslengden, mens sølvkre har haletråder kortere enn kroppslengden.

-Skjeggkre er grå med mørkere flekker, mens sølvkre er lysegrå eller sølvglinsende.
-Skjeggkre har mye hår, spesielt på fremre del av kroppen. Sølvkre har lite hår som er vanskelig å se.
-Skjeggkre kan klatre på loddrette vegger, noe sølvkre ikke kan.
-Skjeggkre er ikke avhengige av fuktighet, mens sølvkre er sterkt tilknyttet fukt.
-Temperaturmessig liker de seg mellom 20 og 30 grader.

Sølvkre finner man som oftest i forhold til bad, og hvor det befinner seg et fuktproblem. Skjeggkre kan man finne overalt. De gjør lite skade på bygninger, men de kan gnage på tøy, papir og lignende. Begge arter er skjemmende og vil i mange tilfeller medføre psykisk belasting for beboere.
Begge arter trives best innendørs, og kan være vanskelig å bli kvitt. Skjeggkre er også høyt mobile og kan fort flytte seg imellom naboleiligheter.

For å fjerne sølvkre kan man i mange tilfeller fjerne kilden til fukt. Da vil ikke sølvkre oppholde seg der mer. Med skjeggkre er det verre, men hyppig støvsuging og bruk av limfeller kan være med på å bekjempe problemet.

Ønsker du hjelp?