Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Trygg mat i barnehager

Trygg mat i barnehager

Visste du at barnehager som serverer mat regnes som en næringsmiddelvirksomhet?

Mattilsynet publiserte i januar 2020 en veileder om trygg mat i barnehager. Veilederen retter seg mot barnehager, men også ansvarlige for SFO og lignende bedrifter. Det betyr at barnehagen må følge næringsmiddelregelverket og at Mattilsynet har tilsynsmyndighet.

Det er virksomhetens eget ansvar å innrede og drive i henhold til regelverket.

Hvilke hygienekrav det stilles til barnehagen avhenger av hva slags mat som lages og hvor mange barn det serveres til. Dersom det bare lages enkel brødmat og posesupper, er det mindre krav til internkontroll og opplæring av de ansatte enn hvis det er mer omfattende matlaging.

Pelias kan hjelpe til med både å tilpasse IK-mat system og gjennomføre intern revisjon iht. internkontrollforskriften. IK-mat system kan lages enten i papirversjon eller som et elektronisk system.

Ta kontakt med Pelias i dag så hjelper vi dere i gang!

Lenke til veileder:

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder__trygg_mat_i_barnehager.37313/binary/Veileder%20-%20Trygg%20mat%20i%20barnehager

Ønsker du hjelp?