Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Nå bør du måle radon i bolig

Nå bør du måle radon i bolig

Sesongen for radonmåling er fra midten av oktober til midten av april, og det bør måles i minst to måneder i denne perioden.

Alle i Norge bør få utført radonmåling, da nesten hele landet er utsatt og høye radonnivåer kan forekomme i boliger nesten hvor som helst. Boligutleiere må måle og dokumentere radonnivå, og eventuelt få utført tiltak om de målte verdiene er for høye. Tiltaksgrensen er 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3), men nivået bør uansett holdes så lavt som mulig.

Radon er en radioaktiv gass. Hovedkilden til radon er berggrunnen og den stiger derfra opp og trenger inn i bygninger. Vann fra borebrønner kan også inneholde radon og gassen frigjøres i luften da den kommer inn med vann som brukes i husholdningen, dusj, vask osv. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft og er den største årsak til lungekreft, etter røyking.

Måleutstyret plasseres i oppholdsrom og må bli på samme sted i minst to måneder. Ta kontakt med PELIAS for å få utført måling.

Ønsker du hjelp?