Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

IK mat kurs

IK mat kurs

Med et IK-mat kurs kan du og dine ansatte sikre dere at dere følger regelverkets krav til hygienisk håndtering av mat. PELIAS sine kurs er basert på HACCP sine prinsipper.

Kontakt oss

Pelias sin avdeling Trygg Mat tilbyr flere tjenester innenfor IK-mat. Vi holder kurs innen mattrygghet, hjelper din bedrift med å lage et IK-matsystem, gjennomfører produkt- og renholdskontroller og gir veiledning innenfor trygg og forskriftsmessig behandling av mat. 

Vi tilpasser våre kurs ut i fra deres behov. Alle våre ansatte har høyere utdanning, bred kunnskap og høy kompetanse innen dette fagfeltet. Hvis du vil ha mer informasjon om hva vi kan hjelpe din bedrift med, så ta kontakt med oss i dag. 

Hva er IK-mat?

I Norge er det heldigvis svært strenge regler rundt hygiene og håndtering av mat, noe som sikrer at færrest mulig blir syke av maten de får servert ute. 

Det er Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for at norske serveringssteder følger regelverket. En viktig del av regelverket er at alle bedrifter bruker et såkalt IK-matsystem. 

IK-mat står for internkontroll mat, og systemet er en samling av gode rutiner innenfor personlig hygiene, renhold og riktig tilberedning av mat. 

Kurs og innføring i HACCP-prinsippene 

PELIAS Trygg Mat kan hjelpe din bedrift med alt innenfor mattrygghet. Ved å inngå en avtale med oss, kan vi utarbeide et IK-matsystem eller holde kurs for deg og dine ansatte innen mattrygghet. 

Våre kurs er basert på HACCP sine grunnforutsetninger. HACCP står for «Hazard Analysis and Critical Control Point», og er en samling av prinsipper for fareanalyse og kritisk prosesstyring som er definert av EU. 

Målet med disse prinsippene er ifølge Mattilsynet å sikre at «alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå».

Vi hjelper dere med å sikre trygg mat 

Våre kurs kan holdes enten digitalt eller fysisk på deres arbeidsplass. På kurset vil du og dine ansatte lære om: 

  • Bakgrunn og regelverk
  • Innhold i et IK-mat system
  • Rutiner og dokumentasjon
  • Kort om HACCP
  • Mikrobiologi
  • Personlig hygiene
  • Produksjonshygiene
  • Renhold 

Hvis dere har noen spesielle ønsker til andre temaer, kan vi også skreddersy et kurs til deres bedrift. 

Trygg mat er essensielt både for deg og forbrukerne

Strenge rutiner innenfor renhold og hygiene er en av de viktigste faktorene når man jobber med salg, produksjon eller servering av mat. Det skal ikke så mye til før mat blir infisert, og til og med råvarer som ser friske og innbydende ut kan være skjulte smittebærere. 

Tilfeller av dårlig renhold eller matforgiftning kan ha store konsekvenser både for virksomheten og forbrukeren. Derfor er det helt essensielt at din bedrift har gode rutiner og kunnskap om mattrygghet. 

Kontakt oss i dag!

Ved hjelp av PELIAS Trygg Mat kan du sikre deg at din bedrift etterlever regelverkets krav til mattrygghet. Dette er positivt både for bedriftens økonomi, for forbrukeren og trivselen på arbeidsplassen. 

Dersom du vil vite mer eller bestille et av våre kurs, så ta kontakt med oss på e-post eller gjennom linken nedenfor.

Ønsker du hjelp?