Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Tysk veps

Tysk veps (også kalt europeisk veps) forekommer store deler av verden. I Norge finnes den nord til Nordland. Den tilhører familien stikkeveps. 

Tysk veps

Tysk veps og jordveps er de to vepsartene man oftest støter på i eller nær hus i Norge. Det kan være vanskelig å se forskjell på jordveps og tysk veps, men de har uansett ingen praktisk betydning som skadedyr i bygninger.

Vespula germanica

Problemene knyttet til tysk veps og jordveps er ganske like når det gjelder skadedyrbekjempelse. Les mer i artikkelen om jordveps, eller ta kontakt med oss.

På vårparten, rundt april, kommer dronningen fram fra sin vinterdvale og finner et passende sted hvor hun bygger et nytt bol. Vepsebolet er ettårig og de gamle bol brukes således ikke igjen. Gjennom sommeren vokser vepsekolonien og selve vepsebolet. På sensommeren legger dronningen ubefruktet droneegg som sammen med mange hundrede nye dronninger flyr fra bolet for å pare seg. Dronene dør etter dette, mens de befruktede dronninger overvintrer til neste vår. Den gamle dronning dør i løpet av høsten og arbeidsvepsene dør heretter.

Voksne veps lever hovedsakelig av sukkerholdig næring eksempelvis nektar og honning fra blomster, bladluseskrementer o.l. Vepselarver fores hovedsakelig med proteinrik føde som fluer og andre insekter men også kjøtt fra åtsler.

Tysk veps gjør ingen skade på bygninger. Derimot så er den ganske hissig og kan lett utgjøre et problem når den føler seg truet. Et råd vi ønsker å gi i om til veps er å ikke tette igjen åpningene. Dette er det minst smarte du kan gjøre. Veps, som alle andre levende organismer, har en overlevelsestrang. De kommer til å forsøke å finne andre utganger.

Vi har opplevd at tysk veps og annen veps har funnet veien inn i boligene i hundretalls. Det kan være bittelitt plagsomt. I tillegg vil tetting kun gjøre det vanskeligere å finne og bekjempe bolet i etterkant.

Tysk veps er den vepsen som bygger de klassiske runde vepsebolene. Disse bolene blir ikke like store som samfunnene til jordvepsen. Hvis du har nerver til det, kan du forsøke å trekke en plastpose rundt bolet og skjære det løs. Alternativt forsøke med en insektspray direkte på bolet. Dersom du tidligere har hatt vepsebol bør du allerede tidlig på våren se etter tegn på begynnende bol. Tidlig lokalisering av vepsebolet gjør det enklere å fjerne siden det er mindre og har færre veps enn senere på sommeren.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri