Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Vånd - jordrotte

Vånd (jordrotte) er mindre enn brunrotte med en rund og lettere klumpet kropp på 12-20 cm, hale mellom 5-11cm., avrundet snute, små ører og kort hårete hale.

Vånd - jordrotte

Arvicola amphibius

Vånd, også kjent som jordrotte, er en gnagerart som skaper enorme problemer i hager, fruktplantasjer, parker og andre grøntområder. De lever det meste av livet nede i bakken og graver gangsystemer. Den trives best i fuktig terreng, og den er flink til å svømme.

Vånd får 4-5 kull i sommersesongen og ungene når forplantningsdyktig alder på 2 måneder. Den har en stor formeringsevne, men blir vanligvis ikke eldre enn 15-20 måneder.

Vånd spiser planterøtter, løker osv. som igjen fører til at plantene dør.

Utbredelse av vånd i et område viser seg ved at det oppstår hull i bakken. Terrenget blir ujevnt og synker sammen. Hull etter vånd er små, ca. 5 cm i størrelse.

Vånd vil fortrinnsvis holde seg der det er en del vegetasjon med busker og høyt gress. I slike områder er det ofte vanskelig å se omfanget av aktiviteten. Med basis i slike områder sprer de seg inn i bl.a. hager.

Forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede og ikke la gress og planter gro fritt. Hageeiere som får problemer med vånd kan ha velstelte hager, men være omgitt av ustelt terreng som innbyr til våndaktivitet og vil på den måten stadig bli utsatt for nye angrep.

Det finnes mange gode råd mot vånd, men ingen kan sies å gi noen fullgod effekt. Lydrepellenter har ingen dokumentert effekt.

Vanlig rottegift har vist seg ikke å være effektiv mot vånd , fordi de er motstandsdyktige mot rottegiften. Det er også mye K-vitaminer i røtter, som igjen er motgift til de blodfortynnende virkestoffene som finnes i vanlig rottegift.

Det er vanlig å tro at hull som finnes i plener o.l. stammer fra jordrotter. Ofte er ikke dette korrekt da vanlige brunrotter kan grave seg ned langs grunnmurer eller opp gjennom defekter i nærliggende kloakkummer.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.