Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brunrotte

Brunrotter stammer opprinnelig fra Øst-Asia. Med god hjelp av mennesker har den spredt seg over hele kloden.

Brunrotte

Brunrotter er svært tilpassningsdyktige og har fortrengt den svarte rotta, som bragte med seg bl.a. svartedauen.

Rotter finner vi i kloakknett, avfallsplasser, bygninger, husdyrrom, industriområder med næringsmiddel og forproduksjon.

Rotter er sosiale. De lever i flokk og foretrekker rolige og fuktige redeområder. De kjenner sine egne flokkdyr på lukta. De er sky og mest aktive når det er mørkt.

Rotter vil i hovedsak vandre i skjul langs kanter og yttervegger. Sjelden bevege de seg ut på åpne plasser.

Rattus norvegicus

Brunrotta skaper problemer i kloakknett, byområder, boliger, på avfallsplasser, industriområder og en rekke andre steder.

Under gunstige forhold vil en flokk raskt øke i antall. Drektighetstid er bare 21-24 dager og det er vanlig med 5-7 unger i kullet.

Rotter er utstyrt med gnagerfortenner som vokser med opptil 1 cm. pr. måned. Dette gjør at de hele tiden må gnage for å holde tannveksten nede. Rotter kan gjøre stor skade ved å gnage gjennom bygningskonstruksjoner. De gnager på ledninger som kan føre til kortslutninger og brann i elektriske anlegg. De gnager på vannrør og forårsaker vannskader. Vi har ofte sett at rotter og mus liker å gnage på slangen til oppvaskmaskinen. Det kan bli dyrt.

I næringsmidler forurenser rotter ved å spise og gnage. De kan spre smittsomme bakterier som salmonella gjennom urinering og ekskrementer.
Rotter vandrer fra urene områder som kloakknett til rene områder med bl.a. matvarer. Aktivitet av rotter i næringsmiddelvirksomhet kan føre til at helsemyndigheter stenger virksomheten.

Mange tror at rottene tar seg fra utsiden av bygget og inn i boliger. Vår erfaring er at rottene i de aller fleste tilfeller kommer direkte fra kloakken, opp kloakkrørene inne i huset. Deretter tar de seg ut gjennom defekter i rørene og direkte inn i veggene og gulvet. Slike åpninger i kloakkrørene skapes ofte når det utføres vedlikehold på røranlegget. For eksempel er det vanlig at grenrør som har gått ut til vask osv. blir kappet uten å bli plombert.

I byer og tettsteder er rutinemessige kontroller og utleggelse av giftåter i kloakknett, rense- og renovasjonsanlegg viktig for å redusere bestanden av rotter. Bygninger må sikres slik at rotter ikke kan komme inn gjennom f.eks. sprekker i porter og ventiler. Gode rutiner for renhold, lagring og avfallshåndtering er viktige forebyggende tiltak som kan redusere mulighetene for inntrekk av rotter.
 
Til tross for gode rutiner og sikring av bygningen er det ofte umulig å unngå at rotter klarer å komme seg inn. Bygninger bør gjennomgås regelmessig for å oppdage spor eller forhold som kan føre til at rotter kan etablere seg.
 
Rutinemessige inspeksjoner, kombinert med montering av åtestasjoner utvendig langs grunnmur, ved porter, avfallscontainere, innvendig i kjellere, loft, lagre, og tekniske rom, vil sikre at rotter bekjempes før de får etablert seg.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri