Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Spøkelsesmaur

Spøkelsesmaur er en tropisk maurart som har spredd seg til store deler av verden.

Spøkelsesmauren kommer mest sannsynligvis fra Afrika eller Asia. I Norge kan den kun leve innendørs. Som skadedyr minner den mye om faraomaur og må bekjempes på lignende vis.

Hode og forkropp er mørk, bakparten er lys gul. Arbeiderne er 1,5-2 mm lange. Dronningene er større, men blir ikke lengre enn 2,5 mm.

Tapinoma melanocephalum

Innendørs har de blitt funnet på kjøkken og bad.

De kan danne nye kolonier ved at en gruppe maur bryter ut fra en koloni og starter opp en ny.

Spøkelsesmauren foretrekker søt eller fettholdig mat.

De kan bli en stor plage om de er mange. Man antar at de kan overføre smitte og forårsake astmatiske plager. De gjør derimot ikke skade på bygninger.

Det er svært tidkrevende og utfordrende å bekjempe spøkelsesmaur. Det kan være hensiktsmessig å kontakte et skadedyrfirma med erfaring med bekjempelse. Bekjempelsen foretas ved bruk av forgiftet åte. Denne må følges opp nøye, da spøkelsesmauren lett etablerer nye kolonier og stier. De blir fort mange og åten kan raskt bli spist opp. Her er det viktig å være tålmodig. Etter at selve bekjempelsen er over må området overvåkes i flere uker for å stadfeste at spøkelsesmauren er bekjempet.

Har du fått maur i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.