Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Spøkelsesmaur

Spøkelsesmaur er en tropisk maurart som har spredd seg til store deler av verden.

Spøkelsesmauren kommer mest sannsynligvis fra Afrika eller Asia. I Norge kan den kun leve innendørs. Som skadedyr minner den mye om faraomaur og må bekjempes på lignende vis.

Hode og fremre delen er mørk, resten av mauren er lys gul. Arbeiderne er veldig små, kun 1,5-2 mm lange. Dronningene er litt større, men blir ikke lengre enn 2,5 mm.

Tapinoma melanocephalum

Den er ved enkelttilfeller blitt funnet innendørs i boliger på Østlandet, da på kjøkken eller bad. Spøkelsesmauren har kolonier på 100-1000 arbeidere og mange dronninger. De kan ha reir overalt hvor de finner en sprekk. Bak en dørterskel eller en vegglist er det god plass til et reir.

De kan danne nye kolonier ved at en gruppe maur bryter ut fra en koloni og starter opp en ny. Det har ikke blitt observert sverming. 

Spøkelsesmauren foretrekker søt eller fettholdig mat.

De kan være til stor sjenanse om de er mange. Man antar at de kan overføre smitte og forårsake astmatiske plager. De gjør derimot ikke skade på bygninger.

Det er svært tidkrevende og utfordrende å bekjempe spøkelsesmaur. Det kan være hensiktsmessig å kontakte et skadedyrfirma med erfaring med bekjempelse. Bekjempelsen må foretas ved bruk av forgiftet åte. Denne må følges opp nøye, da spøkelsesmauren lett etablerer nye kolonier og stier. De blir fort mange og åten kan raskt bli spist opp. Her er det viktig å være tålmodig. Etter at selve bekjempelsen er over må området overvåkes i flere uker for å stadfeste at spøkelsesmauren er bekjempet.

Har du fått maur i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.