Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Eitermaur

Man finner eitermauren over hele landet og er vanlig i lavlandet rundt hus og bygninger, gjerne i råttent trevirke.

Eitermaur

Eitermaur er små og brungule. Arbeiderne er under 5 mm lange, mens dronningene kan bli opptil 7 mm.

Myrmica sp.

Eitermaur bygger reir i jord eller morkent treverk, inngangen til reiret finner man ofte under en stein. De kan ha kolonier bestående av flere reir som henger sammen. På steder med mye maur kan det være ett reir per kvadratmeter.

De fleste eitermaurene svermer i august og overvintrer med larver og voksne arbeidere.

Eitermaur forårsaker ingen materielle skader og kommer sjelden inn i hus, men det kan være tegn på fukt- og råteskader.

Eitermauren har stikkebrodd som den bruker når den blir forstyrret eller truet. Dette kan være ubehagelig og man kan oppleve svie lenge etter at brodden er trukket ut. Stikket forårsaker som regel ingen andre reaksjoner.

Det er vanskelig å unngå eitermaur. Reirene til eitermauren er som nevnt små, og det er mulig å fjerne et reir ved hjelp av spade, men maurene vil raskt vende tilbake. Dette er ofte en kamp som det er vanskelig å vinne.

Har du fått maur i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri