Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brun jordmaur


Brun jordmaur ligner på svart jordmaur (eller sukkermaur som den også blir kalt). Den største forskjellen er fargen.

Brun jordmaur

Forkroppen og bena til brun jordmaur er gulbrune i fargen. Arbeiderne blir 3,2  til 4,5 mm lang. Dronningen kan bli hele 9 mm.

Lasius brunneus

Brun jordmaur lever i barken eller veden av gamle trær. De trives også veldig godt inne i hule trestammer. I hus trives brun jordmaur i gammelt treverk og isolasjon.

Brun jordmaur lever hovedsakelig av honningdugg.

Det er viktig å forstå at verken sukkermaur, stokkmaur, brun jordmaur eller andre typer av maur spiser treverk. Brun jordmaur uthuler treverket for å lage bolig. Restavfallet etter gnagingen finner man ofte i hauger langs gulvlistene eller i nærheten av der tua er. Et brun jordmaursamfunn lever svært lenge og kan bestå av flere tusen individer. De svermer normalt i juni og juli.

Det er i hovedsak tre metoder å bruke for å bekjempe maur generelt.


Mekanisk bekjempelse.
ved å åpne opp vegger, gulv og tak, for deretter å fysisk fjerne samfunnet. Det kan være vanskelig å helt utelukke insektmidler, da man gjerne ikke ønsker tusenvis av maur flommende ut i huset. Det kan være viktig å unngå at dronningen stikker av og etablerer ny tue. Mekanisk bekjempelse av maursamfunn kan vise seg å være en dyr, men dog mer miljøvennlig metode.


Bruke insektmidler direkte på tua.
Denne metoden innebærer at man forsøker å lokalisere maurtua og dronningen. Man må tilføre insektmidler direkte på tua ved å åpne opp der de sitter eller på annen måte få tilført insektmidlene. Vi i PELIAS har som mål å tenke kostnad/nytte for deg som kunde. Det innebærer at vi forsøker å finne måter å nå tua på uten å åpne opp vegger og gulv. Kanskje borer vi et lite hull og tilfører små mengder insektmiddel via en sonde som vi stikker inn.
Sørg for å ta livet av dronningen. Alternativt kan det skje at den finner et nytt sted å etablere tue. Denne metoden er veldig direkte og man vet med sikkerhet at tua fysisk er utryddet.


Bruk av forgiftet åte.
Denne metoden bruker vi i PELIAS gjerne i kombinasjon med å bruke insektmidler direkte på tua. Hvis man ikke vet hvor tua er må man forsøke å plassere forgiftet åte på alle tenkelige steder hvor maurene ferdes. Målet er at de bringer åten tilbake til dronning og larver. Man bør fore maurene i lang tid. Denne metoden er indirekte og det er vanskelig å se om man har oppnådd godt resultat. Sannsynligvis blir man nødt til å vente til neste sommer og se om maur dukker opp på nytt. Vinter og tidlig vår er de beste tidene for denne metoden, da maurene ikke har god tilgang på mat.

Har du fått maur i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.