Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Tysk kakerlakk

Mange tenker på kakerlakker som store insekter. Den tyske kakerlakken blir kun ca. 12 millimeter lang. Den er gulbrun i fargen.

Tysk kakerlakk

Selv om tysk kakerlakk har fullt utviklede vinger er det svært sjelden at de flyr. Kakerlakker gjennomgår flere nymfestadier (unger) og vokser gradvis. Nymfene er svært like, bortsett fra at de er mindre i størrelse. Kakerlakknymfene er kun et par millimeter store når de klekker. Den tyske kakerlakken blir best gjenkjent på de to mørke stripene som går fra hodet og nedover kroppen.

Blattella germanica

Tyske kakerlakker er nattaktive insekter. Om dagen gjemmer de seg i sprekker, åpninger og andre steder som gir et mørkt og varmt miljø. De trives best i fuktige og varme miljøer. Derfor lever de nesten alltid i kjøkkenet og på badet. Hvis du skal forsøke å finne dem, bør du lete bak kjøleskapet ved kjøleskapmotoren, og under oppvaskbenken. På badet finnes de gjerne under vasken, bak dusjkabinettet, bak vaskemaskin og lignende. Kroppene er relativt vide og flate. Dette gjør at de lett kan bo i veldig små sprekker. Tysk kakerlakk lever ikke utendørs i Norge.

De tyske kakerlakkene har tre utviklingsstadier: Egg, nymfe og voksen. Eggkapselen er ca. 6-7 mm lang, og inneholder to rader med egg. Hver kapsel inneholder normalt mellom 30 til 48 egg. Kakerlakker produserer normalt fra fire til åtte eggkapsler i løpet av livet. Ved romtemperatur blir en eggkapsel produsert ca. hver 6 uke. Eggkapselen blir båret på undersiden av kroppen og stikker ut fra kakerlakkens bakpart. Eggkapselen blir festet på et skjult sted ca. 14 dager før den klekker. Hele prosessen tar ca. 28 dager. En hunnkakerlakk lever normalt 20-30 uker. På ett år kan to kakerlakker bli til 10 000.

Tyske kakerlakker er stort sett altetende. Allikevel foretrekker de søtsaker, fettet mat og kjøttprodukter. Mange steder er søppel og matrester deres hovedmatkilde. Tyske kakerlakker er som tidligere nevnt er nattaktive. Hvis du ser dem på dagtid kan dette tyde på at populasjonen er stor og/eller at det er liten tilgang på mat og drikke.

Den tyske kakerlakken er meget utbredt i byer. Det er den vanligste typen kakerlakk som forekommer i hus, leiligheter, restauranter, hoteller og andre institusjoner. Tysk kakerlakk er også den verste å få i huset. Hit kommer de i følge med matvarer og flyttelass. Kakerlakker kan også følge med tilbake i kofferter ved feriereiser til tropiske land. Når de får innpass i en bygning vil de etablere seg i forbindelse med fukt og varmekilder. De vandrer på leting etter næring om natten. Når de får innpass i en bygning vil de etablere seg i forbindelse med fukt og varmekilder, deretter sprer de seg meget lett langs rør, kabelgater, ventilasjon og lignende til naboene.

Næringsmiddelbedrifter som får problemer med kakerlakker vil kunne spre kakerlakker til andre med sine matvarer. Det kan ta lang tid før kakerlakkene blir oppdaget, da de er aktive om natten og holder seg godt skjult om dagen. Når kakerlakkene oppdages er de som regel allerede godt etablert. Tyske kakerlakker produserer en vond, krydderaktig lukt. Noen sykdomsfremmende organismer er funnet på kakerlakker. For eksempel matforgiftning, dysenteri og diaré kan smitte fra kakerlakker. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som forårsaker kløe, astma og rennende øyne.

Den viktigste måten å forebygge mot kakerlakker er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land og til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning, med matvarer og flyttelass.

Når det oppdages kakerlakker i bygninger må det gjennomføres et omfattende program med kartlegging, bekjempelse og etterkontroller. Vanligvis er kakerlakkproblemer et kollektivt problem for borettslag, sameier, boligselskaper osv., og betales normalt av disse og ikke den enkelte beboer. Bekjempelse av kakerlakker er komplisert og må gjøres av trent personell. For å bekjempe kakerlakker er det viktig å gjøre en grundig inspeksjon. Vanlig vis er det lurt å utføre en detektering med bruk av kakerlakkdetektorer. Kakerlakkdetektorer er en limfelle normalt av papp, hvor det brukes et duftstoff som tiltrekker kakerlakkene. En detektering bekjemper ikke en kakerlakkinfestasjon, men den vil gi en indikasjon på omfanget av problemet. Neste fase er å foreta en grundig bekjempelse. Det er i de senere årene blitt vanlig at skadedyrfirmaer bruker kakerlakkåte til bekjempelse av kakerlakkproblemer. Slike midler kombineres med bruk av vanlige insektmidler. Resistens mot insektmidler er ofte resultatet av privatpersoners bruk av insektmidler. Etter bekjempelsen bør det foretas flere etterkontroller, alternativt flere bekjempelser. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har lang erfaring og kan hjelpe deg.

Kontroll av restauranter og andre næringsmiddelbedrifter er svært høyt prioritert: Skadedyr som rotter, kakerlakker og fluer florerer. For å beskytte forbrukerne eksisterer flere statlige kontrollorganer.

Har du fått kakerlakker i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri