Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brunbeltet kakerlakk

Voksne brunbeltede kakerlakker er ca. 12 mm lange og lysebrune.

Vingene er fullt utviklede. Den fullvoksne hunnen er litt kortere og bredere en hannen. Vingene dekker ikke hele kroppen. Både voksne og nymfer kan gjenkjennes på to brunaktige bånd som går på tvers over ryggen. Både hannen og hunnen er relativt aktive, og hannen kan fly hvis den blir forstyrret.

Supella longipalpa

Brunbeltet kakerlakk foretrekker varme og tørre lokaliteter. De kan finnes inne i tørre skap, i sprekker oppunder taket, inne i forskjellige møbler. Du kan ikke lete etter brunbeltet kakerlakk der du ser etter andre typer av kakerlakker. Det er derfor svært viktig å identifisere denne arten for å lykkes i med bekjempelse.

De brunbeltede kakerlakkene har tre utviklingsstadier: Egg, nymfe og voksen. Egg legges i en kapsel som bæres i ca. 30 timer før den blir festet på et trygt sted. Brunbeltet kakerlakk produserer 14 eggkapsler i løpet av livet. Hver kapsel inneholder normalt gjennomsnittlig 13 egg. En eggkapsel klekker etter ca. 37 - 103 dager avhengig av temperatur. Nymfestadiene (unger) tar 8 - 31 uker. Når hunnkakerlakken er voksen lever den ytterligere 13 - 45 uker. En brunbeltet kakerlakk får totalt ca. 600 avkom.

Brunbeltet kakerlakk er, som andre kakerlakkarter, altetende.

Kakerlakker kan forurense mat. Noen sykdomsfremmende organismer er funnet på kakerlakker generelt. For eksempel matforgiftning, dysenteri og diaré kan smitte fra kakerlakker. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som forårsaker kløe, astma og rennende øyne.

Den viktigste måten å forebygge mot kakerlakker er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning med matvarer og flyttelass.

Fordi brunbeltet kakerlakk lever på tørre steder finner man dem ikke der man ser etter andre typer av kakerlakker. Det er derfor svært viktig å identifisere denne arten for lykkes med bekjempelse. Når det oppdages kakerlakker i bygninger må det gjennomføres et omfattende program med kartlegging, bekjempelse og etterkontroller. Vanligvis er kakerlakkproblemer et kollektivt problem for borettslag, sameier, boligselskaper osv., og betales normalt av disse og ikke den enkelte beboer. Bekjempelse av kakerlakker er komplisert og må gjøres av trenet personell.

For å bekjempe kakerlakker er det viktig å gjøre en grundig inspeksjon. Vanlig vis er det lurt å utføre en detektering med bruk av kakerlakkdetektorer. Kakerlakkdetektorer er en limfelle, normalt av papp, hvor det brukes et duftstoff som tiltrekker kakerlakkene. En detektering bekjemper ikke en kakerlakkinfestasjon, men den vil gi en indikasjon på omfanget av problemet. Neste fase er å foreta en grundig bekjempelse.

Det er i de senere årene blitt vanlig at skadedyrfirmaer bruker kakerlakkåte til bekjempelse av kakerlakkproblemer. Slike midler kombineres gjerne med bruk av vanlige insektmidler.

Resistens mot insektmidler er ofte resultatet av privatpersoners bruk av insektmidler. Etter bekjempelsen bør det foretas flere etterkontroller, alternativt flere bekjempelser.

Har du fått kakerlakker i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri