Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk kommer som regel inn i bygninger i følge med matvarer og flyttelass. Kakerlakker kan også følge med tilbake i kofferter ved feriereiser til tropiske land.

Amerikansk kakerlakk

Voksne amerikanske kakerlakker er ca. 28-44 mm lange. Vingene er fullt utviklede og dekker hele kroppen. Nymfene (ungene) har ikke vinger. Både voksne og nymfer kan gjenkjennes på størrelsen og den rødlige brune fargen. Amerikansk kakerlakk kan fly, men gjør dette sjelden.

Periplaneta americana

Amerikansk kakerlakk foretrekker mørke, varme og fuktige lokaliteter. Du kan finne dem rundt badekar, sluk, kloakk osv.

De amerikanske kakerlakkene har tre utviklingsstadier: Egg, nymfe og voksen.

Egg legges i en kapsel som bæres i ca. en dag før den blir sluppet eller festet på et trygt sted. Gjerne i nærheten av en matkilde. Hver kapsel inneholder normalt gjennomsnittlig 14-16 egg.

Amerikanske kakerlakker produserer gjerne en eggkapsel hver uke, 15-90 eggkapsler i løpet av livet. En eggkapsel klekker etter ca. 29 - 58 dager avhengig av temperatur.

Nymfestadiene (unger) tar 160 – 971 dager. En hunnkakerlakk lever opptil 15 måneder. Hannkakerlakken noe kortere. En amerikansk kakerlakk får totalt ca. 800 unger hvert år.

Amerikansk kakerlakk spiser mye forskjellig, selv om de kanskje foretrekker råtnende organisk materiale. Den kan overleve 2-3 måneder uten mat, men kun ca. en måned uten vann.

Den amerikanske kakerlakken formerer seg ikke like hissig som tysk kakerlakk og har ikke like gode forutsetninger for å klare seg i norske hjem. Normalt vil den nok dø ut av seg selv hvis man får den i hus i Norge.

Generelt kan kakerlakker forurense mat. Noen sykdomsfremmende organismer er funnet på kakerlakker generelt. For eksempel matforgiftning, dysenteri og diaré kan smitte fra kakerlakker. Det er også kjent at kakerlakkekskrementer og skall etter hamskifte inneholder allergener som forårsaker kløe, astma og rennende øyne.

Den viktigste måten å forebygge mot kakerlakker er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter som kommer fra tropiske land og til Norge. Kakerlakker kan også spre seg fra bygning til bygning, med matvarer og flyttelass.

Når det oppdages kakerlakker i bygninger må det gjennomføres et omfattende program med kartlegging, bekjempelse, og etterkontroller. Vanligvis er kakerlakkproblemer et kollektivt problem for borettslag, sameier, boligselskaper osv., og betales normalt av disse og ikke den enkelte beboer. Bekjempelse av kakerlakker er komplisert og må gjøres av trent personell.

For å bekjempe kakerlakker er det viktig å gjøre en grundig inspeksjon. Vanlig vis er det lurt å utføre en detektering med bruk av kakerlakkdetektorer. Kakerlakkdetektorer er en limfelle, normalt av papp, hvor det brukes et duftstoff som tiltrekker kakerlakkene. En detektering bekjemper ikke en kakerlakkinfestasjon, men den vil gi en indikasjon på omfanget av problemet. Neste fase er å foreta en grundig bekjempelse. Det er i de senere årene blitt vanlig at skadedyrfirmaer bruker kakerlakkåte til bekjempelse av kakerlakkproblemer.

Slike midler kombineres med bruk av vanlige insektmidler. Privatpersoner får ikke kjøpt kakerlakkåte. Resistens mot insektmidler er ofte resultatet av privatpersoners bruk av insektmidler. Etter bekjempelsen bør det foretas flere etterkontroller, alternativt flere bekjempelser.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har lang erfaring og kan hjelpe deg.

Har du fått kakerlakker i huset anbefaler vi profesjonell hjelp. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri