Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Humler

Humler er fredelige insekter, selv om de har brodd og kan stikke deg i selvforsvar. Det finnes 33 arter av humler i Norge, deriblant jordhumle og steinhumle.

Humler

Jordhumlen har normalt bolene sine i huller i bakken, og ofte finnes de gamle musereir. Steinhumler bygger gjerne humlebol i hulrom i forbindelse med steinhauger og lignende.

Bombus terrestris / Bombus lapidarius

Dronningene er de eneste humlene som overvintrer. Om våren surrer de sakte rundt for å finne et passende sted til bolet. Da forviller de seg ofte innendørs. Når de finner et egnet sted begynner de hver for seg å anlegge bol. Ofte ser vi at de bygges i eller over jorden. Det kan være i en steinrøys, et gammelt musebol, et fuglereir, en isolert vegg. Bolene er kun i bruk i ett år av gangen.

Humler lever av nektar og pollen.

Av og til kan humler forekomme i vegger. De bør få lov til å leve sitt liv i fred. Hvis humlene derimot lager lyder og er plagsomme kan det forsvares å gjøre noe med problemet. Det er viktig å finne kilden, og den kan være langt inne i isolasjonen i gulvet.

Hunnene og arbeiderne har stikkebrodd, og en humle kan stikke flere ganger. Noen sier at humlen ”brenner”, men faktisk oppleves stikk av humler, bier og veps ganske likt. De stikker bare hvis de er direkte truet ved angrep på bolet deres, eller at man ved et uhell klemmer dem. Humlestikk er mye sjeldnere enn vepse- og bistikk.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri