Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Bier - honningbier

Honningbier kan bli svært plagsomme når de bygger kolonier i hus. Bisamfunnet består av kaker av voks med honning. Bier kan formere seg til samfunn med titusener av individer i din vegg. Biesamfunnet er mangeårig, så de forsvinner heller ikke av seg selv om vinteren.

Bier - honningbier

Bier er nytteinsekter og skal ikke bekjempes med mindre det er nødvendig. Veldig ofte rømmer bisamfunn fra en lokal birøkter. Dronningen søker da etter et nytt sted å bygge bolig. Noen ganger skjer det at biene slår seg til rette inne i nettopp ditt hus.

 

Apis mellifera

Pollen og nektar fra blomster.

Bekjemping av bier i vegg kan være svært vanskelig. Veldig ofte befinner samfunnet seg høyt oppe under taket og selve samfunnet kan være langt fra der hvor inngangen er. Å bekjempe bier i veggen betyr ofte at man også må åpne veggen for å renske ut honningkakene sammen med biene. Hvis ikke vil bikuben være attraktivt for nye bisvermer i tillegg til maur, biller og andre insekter.
Bier er tross alt nytteinsekter, og det er sannsynlig vis en birøkter i nærheten som savner den svermen som har landet på ditt hus eller i din hage. Det riktige å gjøre i slike tilfeller er å kontakte ditt lokale birøkterlag og spørre om de vil ha dem tilbake. Ofte kommer de og henter svermen gratis. Hvis biene har satt seg godt inne i vegger er det ikke sikkert birøktere klarer å få dem ut.

Forebyggende tiltak:
Det viktigste forebyggende tiltaket er å sikre sprekker og lufteluker slik at dronningene ikke kommer inn og starter redebygging. Om det allikevel skjer er det lurt å bekjempe dem så tidlig som mulig, før de blir mange. Bekjempelsen må rettes direkte til boet.

Hvis du har et samfunn av bier i veggen er det viktig at du ikke forsøker å tette inngangene. Dette gjør at biene forsøker å finne andre utganger og kan resultere i store mengder svermende bier inne i huset.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri