Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Edderkopper

I Norge finnes det mer en 500 arter av edderkopper og alle er ufarlige for mennesker.

Edderkopper

Vanlige edderkopper i Norge er stor husedderkopp og vevkjerring, også kalt for "langbein" eller "stankelbein". Mens insekter har tre par bein, har edderkopper fire. Siden edderkopper lever av insekter kan den sees på som nyttedyr.

Når edderkopper opptrer i forbindelse med bygninger er det i hovedsak på steder som er fuktige. I jordkjellere, langs grunnmuren, i vegetasjonen og nede i steinfyllinger har de sin naturlige plass. De som kommer inn i boligrom finner som regel ikke egnede steder å overleve og vil da trekke ut eller dø.

Den vanligste edderkopp å møte i hus er husedderkopp. Den er helt ufarlig men kan virke skremmende, da den kan bli svært stor.

Araneidae

Edderkopper eter insekter.

Med unntak av den frykt enkelte mennesker føler når de ser edderkopper er de ufarlige for mennesker og fører ikke til skade.

En viktig måte å forebygge mot edderkopper er å sikre sprekker/ventiler slik at det blir vanskeligere for dem å komme inn. Et tiltak er å sette opp nettingduk foran åpninger inn i huset, som dører og vinduer som står åpne på natten, kjellerluker og ventiler. Ved å i tillegg redusere fukt i kjellere vil næringsgrunnlaget for edderkoppene reduseres. Andre forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede langs grunnmuren og ikke lagre bygningsmaterialer og lignende inntil grunnmuren. Fjern spinn som er rundt hus eller terrasse ute.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.