Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Teppebille / museumsbille

Teppebiller bor hovedsakelig utendørs og lever av pollen osv. Av og til kan de finne seg til rette innendørs. Innendørs kan de gjøre skade på for eksempel silke, hår, ryer, insektsamlinger og utstoppede dyr.

Teppebille / museumsbille

I utgangspunktet er det nok ikke så mye å gjøre med teppebiller i boliger. Hvis problemet stadig dukker opp, og blir større, tyder det på at insektet kan ha befestet seg innendørs.

Anthrenus museorum

De voksne billene lever av nektar og pollen fra ulike blomster. Larvene lever hovedsakelig av tørre, døde insekter og edderkopper, men de kan også spise tørre kadavre, fjær, pels og ull.

Tidligere var teppebillen et alvorlig skadedyr i mange museer. Larvene angrep insektsamlinger og utstoppede dyr. Dette er derimot sjeldent i dag. Det er kjent at larvene kan gnage på tekstiler av ull og silke, men få tilfeller er rapportert.

Teppebillen kan bli tallrik der det er god tilgang på næring som døde insekter. Larvene kan komme fra fuglereder via lufteventiler, under takstein eller fra fuglekasser. Andre typiske kilder kan være tidligere vepsebol eller et dødt, tørt dyr i veggen. Teppebillen biter ikke.

Det er ikke lett å vite hvilket insekt som gjør skade. Følgende generelle råd kan være nyttige:

Se etter levende insekter. Dette er ikke alltid så lett da de ofte ikke er å finne i tekstilene. Se i sprekker osv. Ofte kan man finne døde eksemplarer i vinduskarmen.

Se etter larvehuder og deler av insekter. Ofte finner du disse i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne på tekstilet.

Gnagemerkene og hullene i tekstilene kan indikere hvilket insekt man har med å gjøre. Enkelte insekter gnager kun på tekstiler hvis de har matflekker o.l.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri