Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Stor melbille

Stor melbille tilhører familien skyggebiller og vi finner den geografisk fra Oslo til Trøndelag. Denne billen ble observert første gang i 1943 og opptrer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, som i bakerier, på møller og i kornsiloer.  Larvene kan man også finne i råttent, vann- og soppskadet treverk.

Stor melbille

Stor melbille er brunsvart av farge og kan bli 12 til 18 mm lange. Den er langstrakt, og har en noe flat kroppsform. Denne billen kan forveksles med brunsvart melbille, som er en relativt lik, men en mye mindre art. Larvene er gulbrune på farge og er så å si sylindriske i form. Larvene har en hard, glatt og skinnende overflate og blir opptil 3 cm lange.

Tenebrio molitor

Stor melbille lever utendørs. Den kan på varme sommerkvelder komme flyvende inn gjennom vinduet og vil dernest slå seg ned der den finner korn- og melvarer.

Stor melbille kan leve av tørre animalske og vegetabilske produkter og er derfor ikke et uvanlig skadedyr f.eks. i hønsehus. Man kan også finne larver og voksne i gamle hus hvor de lever i råttent, tidligere vann- og soppskadet treverk i tak og vegger, men de kan også opptre i friske råvarer som for eksempel kjeks, gryn og melvarer.

Man vet at både larver og voksne også kan nyttiggjøre seg av nøtter, sjokolade og ulike krydder og dyrefôr, men at det er vanligst å finne dem der mel og kornprodukter oppbevares som i møller, kornsiloer og på bakerier.

Dersom bare noen få biller eller larver er observert er bekjempelse ikke nødvendig. Først når de er blitt mange, er det viktig å finne formeringsstedet og rengjøre dette godt slik at næringskilden finnes. Kjemisk bekjempelse er ikke nødvendig.

Støvsuging og generelt godt renhold er også forebyggende mot stor melbille. Om du tar noen biller eller larver med støvsugeren er det viktig å ta ut posen i støvsugeren og destruere den. 

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.