Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Råteborebille

Råteborebille lever i forbindelse med fuktskader i hus. De kan bevege seg over i tørt trevirke, men trives best der hvor treverket er angrepet av råtesopper.

Hadrobregmus pertinax

Sanering av råteborebille gjøres best ved å utbedre fuktårsaken, og skifte ut det råtne trevirket. Det er normalt ikke nødvendig å behandle med kjemikalier.

De eneste alvorlige skadeinsektene i trevirke er husbukk og stripet borebille. 

Billene kan også bli med veden inn. Så ikke se over veden at den er tørr og ikke ta med fuktig og råteskadet ved inn til lagring.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.