Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Råteborebille

Råteborebille lever i forbindelse med fuktskader i hus. De kan bevege seg over i tørt trevirke, men trives best der hvor treverket er angrepet av råtesopper.

Hadrobregmus pertinax

Sanering av råteborebille gjøres best ved å utbedre fuktårsaken, og skifte ut det råtne trevirket. Det er normalt ikke nødvendig å behandle med kjemikalier.

De eneste alvorlige skadeinsektene i trevirke er husbukk og stripet borebille.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.