Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Pelsbille

Pelsbille forekommer langt mer sjeldent innendørs enn sin slektning, brun pelsbille (Attagenus smirnovl). 

Pelsbillen er 3,5 – 5 mm lang, oval og med en oval hvit flekk på midten samt tre hvite flekker på bakkanten av brystskjoldet.

Larven kan bli opp til 1 cm, men er svært små når de klekker. Utseende til larven er brun og har bånd med mørke bakoverrettede hår. 

Attagenus pellio

Pelsbillen er vanlig ute i naturen. Der legges eggene i fuglereder, musebol og tørre dyrekadaver hvor larvene lever av ull, fjær, hud og tørre kjøttrester.

Pelsbillen lever utendørs og på sommeren finnes den voksne billen på blomster. Det er her parringen foregår. Eggene legges i musebol, tørre dyrekadaver og fuglereder.

Pelsbillen kan også komme innendørs gjennom åpne vinduer, fuglereir i nærheten, samt via husets ytre konstruksjoner. Pelsbillen har en utviklingssyklus på 1-3 år avhengig av tilgang på mat, temperatur og fuktighet.

Innendørs lever larven til pelsbillen av blant annet korn, ris, smuler som samler seg i gulvsprekker og skap samt tekstiler/gjenstander av lin, bomull, ull, silke og skinn. Dette gjør pelsbillene til svært vanskelige insekter å utrydde.

Følgende råd kan være nyttige for å definere hvilket tekstilskadedyr du har problem med:

Det er insektlarvene som gjør skade. Derfor er det gjerne disse du finner i tekstilene. Det er kun larvene til pelsbillene som lever i tekstilene.

Se etter larvehuder og deler av insekter. Larven skifter hud tolv ganger. Ofte finner du larvehuder i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne midt i tekstilet.

Se på hvilket type tekstil som evt. er angrepet. Pelsbillelarven spiser også bomull - i motsetning til larvene til brun pelsbille og larver fra klesmøll.

Grundig støvsuging fjerner dyr og reduserer mattilgangen. Tett også igjen sprekker i gulvplanker, paneler etc... Ikke vask med vann da dette er gunstig for larvene. Husk også at støvsugerposen er et mulig oppholdssted. Frysing i vanlig hjemmefryser er ikke velegnet da pelsbillen tåler kulde godt. Angrepne tekstiler kan varmebehandles ved 60 °C.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.