Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Husbukk

Husbukken er et fryktet og alvorlig skadedyr i hus.

Husbukk

Det er larven til husbukken som gjør skade på treverk. Sterkt malmet furu angripes mindre enn yteved og granvirke. Husbukken kan leve i mange generasjoner i trevirket, helt til det er totalt ødelagt. Over tid vil treverket bli totalt pulverisert.

Hylotrupes bajulus

Husbukk har en svært begrenset utbredelse i Norge. Den finnes i kyststrøkene fra Telemark og sørover, samt Vestlandet og nordover til Trøndelag. Husbukk finnes også ytterst på Hvaler i Østfold.

Ved ugunstig klima kan den bruke hele 18 år i trevirket før den forpupper seg og kommer ut som bille.

Selve billen lever kun kort tid. Formålet er å formere seg og legge egg. Deretter dør de.

Husbukken lever hovedsakelig av tre.

Bekjempelse er påkrevd og bør gjøres av fagfolk.

Ved siden av husbukk er stripet borebille vårt alvorligste skadeinsekt i trebygninger.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.