Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Frøbille

I Norge finnes det finnes det flere frittlevende arter som tilhører Frøbille-familien (Bruchidae).

Den voksne frøbillen blir inntil 5 millimeter lang og er brunspraglete. De har lite hode med en kort snute. Dekkvingene deres dekker ikke de bakerste kroppsdelene og de har fortykkede lår med en pigg på undersiden.

Bruchidae

De lever på viltvoksende erteplanter, da spesielt på flatbelg-slekten.

Hele utviklingen gjennom larve og puppestadiet foregår inne i frøet og vil derfor ikke være synlig på utsiden av skallet, med unntak av at man kan observere en liten flekk på skallet til erten/bønnen.

Billene legger egg som vil klekkes til larver og disse vil klekke seg gjennom belgen og inn i frøet. Med klimaet vi har i Norge vil biller utvikles utover høsten, men allikevel overvintre inne i frøet frem til neste vår.

Erter og bønner.

Frøbillen legger egg om våren og sommeren på belger fra erteplanter.

Frøbillen vil også legge egg på erter og bønner som er høstet. Bønner som har vært infiserte egner seg ikke for omsetning som mat til mennesker, men det kan allikevel brukes i fremstilling av dyrefôr.

Både larver og biller bekjempes ved frysing lavere enn -18 grader eller oppvarming over 60 grader.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.