Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Fleskebille (fleskeklanner)

Fleskebille i boliger stammer ofte fra fuglereir i huset, fra døde mus eller rotter i gulvet. Fleskebille vandrer / flyr mye og kan ofte finnes langt fra utklekkingsstedet. Fleskebillelarvene kan også utvikle seg i lagret fôr for hund og katt.

Fleskebille (fleskeklanner)

Fleskebillen gjør egentlig ingen skade. Et og annet eksemplar er helt normalt å oppdage. Hvis det derimot over tid stadig dukker opp nye og flere eksemplarer, og dette føles plagsomt, kan man vurdere å gå til tiltak.

Dermestes lardarius

Fleskebille dukker ofte opp på kjøkkenet hvor den livnærer seg på dødt dyrisk materiale som pølse, dyrefôr, og div. matrester. Der hvor egnede næringsmidler er lagret kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade. I tørrfisklager er den et meget viktig skadedyr. Den har også vært tallrik i kraftfôrsiloer og i pelsdyrgårder.

Fleskebillen kan leve av tørrfisk, fleskeskinker, fenalår og tørre huder, men også på brød. Du finner den derfor ofte på kjøkken i tilknytning til brødsmuler og i nærheten av komfyren.

Der hvor den finner egnete næringsmidler kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade.

I tørrfisklager er den er meget viktig skadedyr i Sør-Norge. Den har også vært tallrik i kraftfôrsiloer og i pelsdyrgårder.

Fleskeklanneren er et vanlig insekt og et par biller i huset om våren og sommeren er naturlig og av liten betydning. Dette krever ingen bekjempelse utover fjerning av billene. Dersom det har skjedd en formering er det i bolighus tilstrekkelig med mekanisk rengjøring av formeringsstedet. Dette er da i form av støvsuging og at man fjerner posen i støvsugeren etterpå og destruerer den. 

Dersom matvarer eller hundefòr som tørrfisk eller pellets inneholder insekter, men varene fortsatt er brukbare, så kan insektene drepes ved frysing. (-18 – 20 grader i en uke).

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.