Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brun pelsbille / majorstubille

Brun pelsbille eller "majorstubillen" som den også kalles forekommer langt oftere innendørs enn pelsbillen (Attagenus pellio). Brun pelsbille er 2,5 - 4 mm lang, rund og med brun bakkropp og svart forkropp. Antennene er korte med en treleddet kølle.

Brun pelsbille / majorstubille

Attagenus smirnovi

Brun pelsbille trives der det er varmt og tørt. Favorittsteder er under kjøleskap og komfyr, bak, under og langs med lister i alle rom. De trives også godt i sprekker mellom gulplanker.

Brun pelsbille formerer seg kun innendørs i Norge og både voksne biller og larver kan derfor oppleves hele året. På sommeren kan brun pelsbille lett spre seg ved å fly ut av åpne vinduer, følge rørgjennomføringer eller spres med gjenstander. Hunnen lever i ca. 20 dager og egg utvikles i løpet av 6-18 måneder til voksent individ. Utviklingstid er avhengig av temperatur, hvor 24 grader er optimalt.

Larven til brun pelsbille er altetende og kan leve av støv, matsmuler, ulltekstiler, skinn osv. Dette gjør at brun pelsbille kan være et svært vanskelig insekt å utrydde.

Følgende råd kan være nyttige for å definere hvilket tekstilskadedyr du har problem med:

Se etter levende insekter. Dette er ikke alltid så lett da de ofte ikke er å finne i tekstilene. Se i sprekker osv. Ofte kan man finne døde eksemplarer i vinduskarmen.

Se etter larvehuder og deler av insekter. Larven skifter hud tolv ganger. Ofte finner du larvehuder i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne midt i tekstilet.

Det er insektlarvene som gjør skade. Derfor er det gjerne disse du finner i tekstilene. Brun pelsbille lever ikke i tekstilene men det gjør derimot klesmøll.

Se på hvilket type tekstil som evt. er angrepet. Larver av brun pelsbille og klesmøll går i all hovedsak på ulltekstiler hvorimot larven til pelsbille (Attagenus pellio) også eter bomull.

Grundig støvsuging fjerner dyr og reduserer mattilgangen. Tett også igjen sprekker i gulvplanker, paneler etc. Ikke vask med vann da dette er gunstig for larvene. Husk også at støvsugerposen er et mulig oppholdssted og derfor må byttes/ fryses hyppig.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri