Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Slettsnok

Slettsnoken er grå eller brune på farge. Hannen er ofte lysere enn hunnene, men felles for de er at de har to rekker med mørke felter langs ryggen og at de har et stort mørkt felt på hodet og en mørk strek som strekker seg gjennom øyet. Slettsnokens pupiller er runde.

Slettsnok

Coronella austriaca

Slettsnoken er dagaktiv og en god klatrer. Den er vanskelig å få øye på men trives best i tørre hellinger og bakker, gjerne med steinrøyser og i områder med lyng og kratt.

Slettsnoken blir kjønnsmoden i 3 – 5 års alder og den parrer seg i mai. Vanligvis får den mellom 2 – 15 unger i august eller september.

Slettsnoken er ikke giftig, men kveler byttet sitt som i hovedsak er stålorm, firfisler og andre ormer.

De fleste ormer har diarèfremkallende bakterier i seg, som for eksempel Salmonella. Den er likevel ikke å regne som en sykdomsspreder til mennesker ettersom den frykter oss og heller vil prøve å flykte. Slettsnoken gjør ingen skade på eiendom.

Slettsnoken er fredet og skal aldri drepes.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.