Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Skrukketroll

Skrukketroll lever på fuktige steder utendørs, f.eks. under steiner, langs grunnmurer osv. Skrukketroll er ufarlige men kan være en indikasjon på at det finnes fuktskader i bygningsmassen som bør utbedres.

 

Skrukketroll

Skrukketroll puster på sammen måte som fisk gjennom gjeller. Derfor kan de kun leve på svært fuktige steder. Skulle de forville seg innendørs i boligrom vil de derfor ikke leve lenge.

Har man skrukketroll innendørs er det som oftest i lokaler som befinner seg under bakkenivå og det kan være en indikasjon på mye fukt / vann i veggene.

Beste løsning for behandling av skrukketroll er å grave opp og drenere bort vann rundt grunnmuren. Kjemisk behandling vil i beste fall gi midlertidig effekt. Skrukketroll er for øvrig helt ufarlig.

Oniscidea

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri